Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2000年第4期

1.Flight behavior of the moths of Mythimna separata(Walker)inwindtunnel.

LAI Feng-Xiang,CHEN Wei,YAO Qing,ZHANG Zhi-Tao

[Abstract]    [Download]

3.Blue cup trapping of larch cone flies (Strobilomyiaspp.).

YAN Shan-Chun1,SUN Jiang-Hua1,A.Roques2,HU Yin-Yue1,JIANG Xing-Lin3

[Abstract]    [Download]

8.Studies on diapause of Tetranychus urticae Koch.

PIAO Chun-Shu,ZHOU Yu-Shu,QIU Gui-Sheng,LIU Chi-Lin

[Abstract]    [Download]

9.Bionomics of Liriomyza chinensis(Kato).

WANG Li-Xia,ZHANG Yong-Jun,JIANG Yu-Wen

[Abstract]    [Download]

11.Occurrence of Bostrychidae in house buildings and its control.

CHEN Zhi-Lin1,XIE Sen1,LI Guo-Zhou1,LIN Chao-Sen2

[Abstract]    [Download]

12.A study on the population dynamics and predacious function of Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze).

FENG Hong-Zu1,WANG Lan1,XIONG Ren-Ci1,WANG Bing2,JI Chang-Sheng3

[Abstract]    [Download]

13.Archanara sp.,a pest newly recorded on wildrice.

XU Zhi-Xun1,SHENG Xin-Long1,FAN Yu-Yan1,ZHOU Shan-Yang2

[Abstract]    [Download]

14.

[Abstract]    [Download]

15.

[Abstract]    [Download]

16.

[Abstract]    [Download]

18.

[Abstract]    [Download]

19.

[Abstract]    [Download]

20.

[Abstract]    [Download]

21.

[Abstract]    [Download]

22.

[Abstract]    [Download]

23.

[Abstract]    [Download]

24.

[Abstract]    [Download]

25.

[Abstract]    [Download]

26.

[Abstract]    [Download]

27.

[Abstract]    [Download]

28.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology