Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1.The evolution of heteronomous parasitoids
NING Xiao-Xue MAN Xiao-Ming LIU Wan-Xue YANG Nian-Wan
[Abstract]    [Download]
4.Cloning of the Bemisia tabaci Q biotype UDP-glycosyltransferase UGT354A1 gene and its role in thiamethoxam resistance
DU Tian-Hua WEI Xue-Gao YIN Cheng YANG Jing HUANG Ming-Jiao GUI Lian-You YANG Xin ZHANG You
[Abstract]    [Download]
5.Preparative separation of diene monoepoxides regioisomers mixtures of the Lepidopteran TypeⅡ sex pheromone
LUO Zong-Xiu ZHANG Xin-Zhong CUI Shao-Wei LI Zhao-Qun CAI Xiao-Ming BIAN Lei XIU Chun-Li FU
[Abstract]    [Download]
7.The potential application of probiotic fungi for the large-scale propagation of Bactrocera dorsalis
MA Qiong-Ke GUO Qiong-Yu YAO Zhi-Chao CAI Zhao-Hui LI Xiao-Xue GU Jian WANG Shan-Shan ZHENG
[Abstract]    [Download]
8.The application of Ectropis obliqua nucleopolyhedroviruses preparations as a biological control for Ectropis grisescens in the field
TANG Mei-Jun GUO Hua-Wei LI Hong ZHANG Xin-Xin WANG Zhi-Bo YAO Hui-Ming ZHOU Xiao-Gui XIAO Q
[Abstract]    [Download]
9.Role of Lagopsis supine in conserving the arthropod natural enemies of pests
WU Chang-Bing LIU Fei-Yu LIU Jun-Xiu DI Ning WANG Su JIN Zhen-Yu XU Qing-Xuan
[Abstract]    [Download]
11.Predatory function of Geocoris ochropterus and Geocoris xishaensis
LI Shao-Ka WU Ming-Yue LIN Jun-Xu LI Qi-Shan FU Zhen-Shi LIN Ming-Zhi KONG Xiang-Yi ZHANG Yo
[Abstract]    [Download]
15.The taxonomic value of the epipharynx in the Aphodiinae
DU Ping-Ping TONG Yi-Jie LU Yuan-Yuan LI Xiao-Xuan LI Lu-Lu BAI Ming
[Abstract]    [Download]
17.Effects of temperature on the development and reproduction of Serangiella sababensis Sasaji (Coleoptera: Coccinellidae)
YANG Guo-Run ZHAO Dong-Mei LIANG Jian-Feng GUAN Yue-Shan YANG Yi-Han WANG Xing-Min
[Abstract]    [Download]
19.Effects of different cold storage temperature conditions on the supercooling points and freezing points of Aphidoletes aphidimyza (Rondani)
YUAN Qing-Ting GOU Jian-Yu HUANG Chun-Yang SHEN Xiu-Xian WANG Xiong YANG Mao-Fa YU Xiao-Fei
[Abstract]    [Download]
23.Quantitative analysis of insect pests and their natural enemies on commercially grown Lonicera japonica
LI Shao-Hua QU Ai-Jun XU De-Kun WANG Yun-Peng YIN Ping WANG Rong-Cheng PANG Yun-Shun LIU Xia
[Abstract]    [Download]
24.Investigation of cerambycid beetle species in pine forests invaded by pine wood nematode in Fushun, Liaoning province
YUAN Yuan REN Li-Li YU Run LI Jia-Xing SHI Feng-Ming ZENG Jian-Hua LUO You-Qing
[Abstract]    [Download]
25.Morphological characteristics for identifying the instars of Semiaphis heraclei
SHI Zhao-Hui SONG Ke-Xin WANG Jiang-Yue LI Meng-Xin QIAO Hai-Li GUO Kun XU Chang-Qing
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2022 Chinese Journal of Aplied Entomology