Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1.The two microsporidian species infecting honeybees: Nosema apis and Nosema ceranae
XU Ying-Ying** WANG Shuai ZHANG Ying-Ying LU Yuan-Yuan HU Fu-Liang ZHENG Huo-Qing***
[Abstract]    [Download]
2.Advances in the eco-friendly management of Diaphorina citri
SANG Wen1, 2** LIU Yan-Mei1, 3 QIU Bao-Li1, 3
[Abstract]    [Download]
4.The three models for forecasting the peak larval period of Dendrolimus punctatus
YU Yan1** WANG Zhen-Xing1 LI Shang2 ZHOU Xia-Zhi2*** BI Shou-Dong1*** FANG Guo-Fei3 ZHANG Guo-
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2018 Chinese Journal of Aplied Entomology