Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1.Advances in research on the resistance of Plutella xylostella to Bacillus thuringiensis (Bt)
YOU Shi-Jun1, 2** LIU Zhao-Xia1, 2 XIONG Lei1, 2 LIAO Jin-Ying1, 2 HE Wei-Yi1, 2 YOU Min-Sheng
[Abstract]    [Download]
2.Biological characteristics and pollination service of Mason bee
MEN Xing-Yuan1** LI Li-Li1 LU Zeng-Bin1 OUYANG Fang2 LIU Li1, 3 XU Heng1 YU Yi1
[Abstract]    [Download]
3.Characteristics of reproductive dormancy in overwintering adult female Kallima inachus
LI Jing** ZHOU Cheng-Li*** SHI Lei*** YAO Jun LIAO Huai-Jian DU Ting
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2019 Chinese Journal of Aplied Entomology