Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1.Progress in molecular mechanism of olfaction at peripheral level in Lepidoptera insects
LUO Juan, MA Yun-Feng, HE Yin-Yin, WU Wang-Zhi, DAI Zheng-Mei, ZHANG Ya-Nan, HE Peng
[Abstract]    [Download]
2.Progress in research on tick proteomics
YANG Pan-Yi, WANG Hui, LIU Jing-Ze
[Abstract]    [Download]
3.Neural regulation mechanism of insect feeding behavior
SUN Long-Long, NIU Lin, YAN Feng-Ming, TANG Qing-Bo, ZHAO Xin-Cheng?
[Abstract]    [Download]
4.Progress in research on the aggregation behavior of insects
SUN Xue-Wen, SONG Wei, WEN Chao, MA Tian-Chi, WEN Jun-Bao
[Abstract]    [Download]
5.Progress in research on the interactions between pherotic mites, bark beetles and ophiostomatoid fungi
BAI Ze-Zhen, FANG Jia-Xing, ZHANG Su-Fang, LIU Fu, YU Chun-Mei, DENG Mei, HAN Fu-Zhong, LI Jing-Jing
[Abstract]    [Download]
6.Progress in research on the insect neuropeptide SIFamide and its receptor
LINGHU Jun-Hong, GONG Wei, LUO Li-Lin, YI Tian-Ci, GUI Shun-Hua, LIU Tong-Xian
[Abstract]    [Download]
7.Progress in research on the effects of dopamine on honeybee behavior
YU Ke-Jun, GENG Long, WU Zun, ZHANG Zhao-Nan, HUANG Jing-NanLI Zhi-Guo, NIE Hong-Yi, SU Song-Kun
[Abstract]    [Download]
8.Analysis of the import and export of honey to, and from, China
ZENG Mi, ZHOU Wei-Liang, YAN Wei-Yu, ZENG Zhi-Jiang
[Abstract]    [Download]
12.The effect of ACBP and 5-HT on the synthesis of 10-hydroxy-2 decenoic acid
XIE Zi-Han, ZHANG Xiao-Jing, XIA Zhen-Yu, LI Yun-Chang, HAO Yue, PENG Wen-Jun
[Abstract]    [Download]
13.Effects of sequential infection of Chinese sacbrood virus and Nosema ceranae on nutrition and immunity of Apis cerana cerana ?
WANG Cheng-Cheng, ZHANG Zhen, LI Xiao-Qing, GUO Yue, MA Zhen-Gang, ZHOU Ze-Yang, DANG Xiao-Qun
[Abstract]    [Download]
14.Expression, validation and molecular characteristics of the Nosema ceranae γ-tubulin gene
YE Ya-Ping, GAO Xu-Ze, FAN Nian, ZHANG Jia-Xin, ZHAO Hao-Dong, QIAN Jia-Jun, ZHANG Wen-De, ZHAO Hong
[Abstract]    [Download]
15.Analysis of the nce-miR-15325 and its target genes NCCS and DTIII during the process of infection by Nosema ceranae
QIAN Jia-Jun, ING Xin, ZHANG Jia-Xin, FAN Xiao-Xue, ZHANG Wen-De, JI Ting, LIN Zhe-Guang, CHEN Da-Fu
[Abstract]    [Download]
16.Identification of endocytosis-associated genes, and full-length transcripts, in Apis mellifera ligustica
FAN Xiao-Xue, WANG Si-Yi, ZHU Le-Ran, JING Xin, GUO Si-Jia, NIU Qing-Sheng, JIANG Hai-Bin, XU Xi-Jia
[Abstract]    [Download]
17.Development and application of a new observation and recording system for the in-hive behavioral study of honeybees
GE Ya-Ting, LIU Qi-Wei, WAN Yun-Xing, ZHI Dan-Dan, ZHOU Dan-Yin, DONG Kun, ZHAO Wen-Zheng
[Abstract]    [Download]
18.Changes in biochemical substances during the diapause of Aphidoletes aphidimyza
FANG Mei-Juan, HE Xiao-Qing, LIU Dong, SONG Kai, ZHANG Heng, ZHAO Ying, LI Yu-Yan,W?ANG Yu-Bo
[Abstract]    [Download]
20.Factors influencing the mating behavior of Gephyraulus lycantha (Diptera: Cecidomyiidae)
SUN Hao-Yue, ZHANG Yu-Qing, ZHANG Fan, LEI Jie-Wei, MA Mei, XU Chang-Qing, LIU Sai, QIAO Hai-Li, LU
[Abstract]    [Download]
21.Fecundity of Tetrastichus septentrionalis and effects of alternative hosts on the mass rearing of this species
ZHANG Yi-Xin, SHI Jun-Rui, FU Xing, YANG Li-Yuan, HU Shao-Feng, MA Xi, SUN Shou-Hui
[Abstract]    [Download]
22.Changes of five compounds in the germination stage of Chinese cordyceps
XIE Fang, ZHOU Gang, ZHANG Rong-Rong, CHEN Zhao-He, XIA Ying-Xia, SUN Qiang-Jun
[Abstract]    [Download]
23.The migratory behaviour of Scotogramma trifolii in the Central Asian insect migration zone
YANG Jing, WANG Shu-Yue, ZHA Xu-Dong, LIU Chen-Cai, ROMAN Jashenko, JI Rong
[Abstract]    [Download]
24.Simulation of Loxostege sticticalis migratory flight paths with three trajectory models
ZHANG Yu, WANG Li-Jun, LI Xiang-Rui, ZHANG Ai-Huan, ZHANG Yun-Hui
[Abstract]    [Download]
25.The frequency of occurrence of Chilo suppressalis in Harbin
WANG Zi-Jun, REN Zhong-Jie, SONG Xian-Dong, WANG Chun-Rong, ZHANG Qi-Feng, YU Hong-Chun
[Abstract]    [Download]
28.Economic benefits of using natural enemies to control pest insects in organic vegetable production
CHENG Sen-Di, WANG Xiao-Jing, GUO Rong, ZHANG Fan, WANG Su, LIANG Yu-Yong
[Abstract]    [Download]
30.Resource investigation and diversity analysis of insect in Laifeng county, Wuling mountain area
LIU Yu-Chen, XIAO Neng-Wen, LIN Yin-Hai , HUANG Feng, SHANG Fang-Ge, ZHANG Yun-Hui,LI Xue-Mei, HE Sh
[Abstract]    [Download]
32.Survey of insect resources at the Xishan Forest Unit, Beijing
WANG Xue, ZHENG Xing, LIU Ran, WANG Min-Zeng, ZHAO Ya-Zhou
[Abstract]    [Download]
33.International, and local, trends in research on coleopteran taxonomy
ZHANG Li-Jun, RUAN Yong-Ying, LI Zhi-Qiang, YANG Xing-Ke, CHEN Yong, LIU Yang
[Abstract]    [Download]
34.Construction and application of a digital field investigation platform for invasive alien insects
CHEN Hong, XIAN Xiao-Qing, XIE Qian, ZHANG Gui-Fen, LIU Wan-Xue, ZHAO Jian
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2023 Chinese Journal of Aplied Entomology