Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1.Progress in research on the estimating time of death based on insect evidence
WU Shi-Hao; WANG Ji-Fen;BAI Hai-Tao;ZHANG Zhen;LU Peng-Wu
[Abstract]    [Download]
3.Cloning and expression of Spodoptera frugiperda V-ATPase subunit A, B, C and D genes
QIU Qi-Qi;FU Xiao-Zheng;WANG Meng-Ke;LI Rui;ZHAO Te;ZHOU Lin
[Abstract]    [Download]
5.Effects of mating and temperature on sex pheromone communication in Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)
LIU Si-Ruo;GUO Jin-Meng;ZHENG Shu-Hao;YAN Qi;GUO Hui-Fang;DONG Shuang-Lin
[Abstract]    [Download]
6.The predatory functional responses of Sycanus croceovittatus preying on Spodoptera frugiperda larvae
CHEN Su-Yi;ZHAO Ping;SHI Ai-Min;SHI Ping-Li;CAI Wan-Zhi;SHI An-Xian; LI Hu
[Abstract]    [Download]
7.Effect of feeding Spodoptera frugiperda corn or sorghum on oviposition site selection and fitness
Lü Liang;XIA Hong-Xia;GUO Lei;CHANG Xiang-Qian;WANG Peng;ZHANG Shu
[Abstract]    [Download]
8.The pathogenicity of Metarhizium rileyi FJMR2 to different age classes of Spodoptera frugiperda
DING Xue-Ling;YAO Feng-Luan;ZHENG Yu;ZHAO Jian-Wei;LU Xue-Song;WANG Zhu-Hong;HE Yu-Xian
[Abstract]    [Download]
10.Functional analysis of ferritin genes in Riptortus pedestris
YAN Xiao-Tian;LI Jun-Min;SUN Zong-Tao;ZHANG Chuan-Xi;CHEN Jian-Ping;HUANG Hai-Jian
[Abstract]    [Download]
11.Effect of adding folic acid to the larval diet of Apis mellifera ligustica on DNA methylation and female development
JING Hong-Yu;YAO Yu-Feng;HAN Kai;LEI Li;SUN Gui-Yun;WANG Hong-Fang;XU Bao-Hua
[Abstract]    [Download]
12.Identification and analysis of SNP and InDel loci in Nosema ceranae
ZHANG Wen-De;CAI Zong-Bing;LONG Qi;WU Ying;SUN Ming-Hui;KANG Yu-Xin;HU Ying;ZHAO Xiao;CHEN Da-Fu;GUO
[Abstract]    [Download]
13.Effects of different honeybee pheromones on the honey production and reproductive performance of Apis cerana cerana
LI Xin;ZHANG Jin-Ming;TU Qun;IANG Wu-Jun;XI Fang-Gui;HE Xu-Jiang;ZENG Zhi-Jiang
[Abstract]    [Download]
14.Identification of the entomopathogenic fungus LL-01 and assessing its pathogenicity to two mealybugs
HUANG Peng;YAO Jin-Ai;LAN Yan-Yang;YU De-Yi;HOU Xiang-Yu
[Abstract]    [Download]
15.Evaluation of the effectiveness, environmental benefit and cost-effectiveness, of using Trichogramma dendrolimi as a biological control for sorghum pests
ZHANG Ji-Hong;GUO Li; MIAO Lin;MENG Qian;ZHANG Huan;TONG Yan;WANG Hong-Tuo;LI Xuan;Lü Peng;WANG Jin-
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2022 Chinese Journal of Aplied Entomology