Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1.Progress in genomic research on pest insects and their natural enemies in paddy fields
LI Qiang;ZHAO Xian-Xin;Lü Zhong-Xian;LI Fei;XU Hong-Xing
[Abstract]    [Download]
3.Application of omics to research on rice leafhopper and planthopper-borne viruses
PANG Xiao-Xuan;HE Xiao-Chan;LI Qiang;XU Hong-Xing; Lü Zhong-Xian
[Abstract]    [Download]
4.Review of how secondary metabolites defend plants against herbivorous insects
LAI Cheng-Ling;ZHANG Jun;SHENTU Xu-Ping;HAO Pei-Ying;PANG Kun;YU Xiao-Ping
[Abstract]    [Download]
6.EAG responses of adult Cnaphalocrocis medinalis to plant volatiles
WEI Bo;GAO Hui-Ying;ZHENG Xu-Song;XU Hong-Xing;RUAN Yong-Ming;Lü Zhong-Xian;ZHU Ping-Yang
[Abstract]    [Download]
7.Morphological and niche differences of Cnaphalocrocis exigua and Cnaphalocrocis medinalis larvae
GUO Jia-Wen;ZHAO Xiao-Yu;YANG Ya-Jun;XU Hong-Xing;XIE Xin;PENG Cheng-Lin;LI Juan;Lü Zhong-Xian
[Abstract]    [Download]
8.Male tissue-specific expression of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (St?l), NlEF7 gene
WANG Wei-Xia;HE Jia-Chun;WEI Qi;LAI Feng-Xiang;WAN Pin-Jun;FU Qiang
[Abstract]    [Download]
11.Spatiotemporal expression of CYP6ER1 and response to dinotefuran stress in Nilaparvata lugens
XIAO Han-Xiang;LI Yan-Fang;CHEN Shan-Yuan;DAI Yang-Shuo;YUAN Long-Yu;ZHANG Zhen-Fei
[Abstract]    [Download]
12.Effects of SRBSDV on the resistance of WBPH-resistant rice varieties
HUANG Suo-Sheng;QIN Bi-Xia;WU Bi-Qiu;XIE Hui-Ting;LI Cheng;LI Zhan-Biao;HUANG Feng-Kuan;CAI Jian-He
[Abstract]    [Download]
13.Feeding and population growth of the brown planthopper, Nilaparvata lugens (St?l) on the resistant rice variety Guiyu No.11
WU Bi-Qiu;HUANG Suo-Sheng;LI Cheng;LING Yan;HUANG Qian;LONG Li-Ping;HUANG Feng-Kuan
[Abstract]    [Download]
15.Effects of temperature on the development and fecundity of Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomidae)
HU Xia-Yu;CHEN Min;SHI Zhe-Yi;ZHOU Wen-Wu;ZHU Zeng-Rong
[Abstract]    [Download]
17.Community structure and diversity of wasps which parasitize hemipteran pests in the rice-growing region of southern China
HE Jia-Chun;HU Yang;ZHANG Ming;WE Qi;LI Bo;HE Yu-Ting;WAN Ping-Jun;LAI Feng-Xiang;WANG Wei-Xia;YU We
[Abstract]    [Download]
18.Ovicidal effect of primary insecticides on Cnaphalocrocis medinalis in paddy field
GUO Jia-Wen;HE Xiao-Chan; CHENG Yi-Sha; AUNG Thura; LU Yan-Hui;LI Wen-Qiang;XU Hong-Xing;HUNG Jian-L
[Abstract]    [Download]
22.Effects of chlorantraniliprole on rice planthoppers and their parasitic natural enemies
SHEN Li-Yang;WANG Hui;HAN Ke-Hong;PU Lei;XIE Mei-Qi;HUA Hong-Xia;CAI Wan-Lun
[Abstract]    [Download]
23.Control of the rice stem borer and rice leaf folder using the seed dressing agent chlorantraniliprole
HAN Yong-Qiang;LI Dan-Dan;DENG Quan-Quan;WANG Long-Jiang;HOU Mao-Lin
[Abstract]    [Download]
24.Sublethal effects of pymetrozine on the offspring of Cyrtorhinus lividipennis (Hemiptera: Miridae)
ZHANG Yuan-Yuan;ZHANG Ao-Xue;XU Gang;LIU Fang;YANG Guo-Qing
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2022 Chinese Journal of Aplied Entomology