Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn
Quick Search:
1.Advances in the research on invasive insects in China
XU Dan-Dan1 CHEN Li1 WANG Xiao-Wei2 LU Min1**
[Abstract]    [Download]
3.Modeling the odorant binding protein of the red palm weevil, Rhynchophorus ferrugineus
YAN Wei1, 2** LUO You-Qing1*** LI Chao-Xu2 LIU Li2 QIN Wei-Quan2 PENG Zheng-Qiang3
[Abstract]    [Download]
6.Effects of age (in days), gender and nematode infection on the flight capacity of Sirex noctilio
LIU Xiao-Bo1** ZHENG Zi-Jin2 ZHOU Feng2 REN Li-Li1 LUO You-Qing1***
[Abstract]    [Download]
7.Research on the spatial distribution patterns of Tomicus sp. in Pinus yunnanensis during the shoot feeding period
YU Lin-Feng1** HUANG Hua-Guo1 ZE Sang-Zi2 REN Li-Li1 ZONG Shi-Xiang1 LU Wen-Juan3 LUO You-Qin
[Abstract]    [Download]
8.The relationship between degrees of Pinus yunnanensis canopy dieback and the types of damage caused by specific pests
LIU Yu-Jie1** ZONG Shi-Xiang1 REN Li-Li1 YU Lin-Feng1 GAO Bing-Tao1 ZE Sang-Zi2 LUO You-Qing1*
[Abstract]    [Download]
9.Evaluation of trapping Dendrolimus tabulaeformis Tsai et Liu using different wavelength LED lights
WANG Wen-Long1** REN Li-Li1 ZHANG Lian-Sheng2 MA Yun-Bo2 LUO You-Qing1***
[Abstract]    [Download]
11.Population dynamics of Eogystia hippophaecolus in Liaoning province
GAO Cheng-Long1** DU Kai-Ming1 WANG Sheng-Mei1 ZHANG Lian-Sheng2 MA Yun-Bo2 LU Peng-Fei1 LUO
[Abstract]    [Download]
14.Effectiveness of Harmonia axyridis as a natural enemy for controlling Poratrioza sinica Yang & Li in the feild
OUYANG Hao-Yong1, 2** WU Peng-Xiang1, 2 XU Jing1 ZHANG Rong3 HE Jia3 ZHANG Run-Zhi1***
[Abstract]    [Download]
15.Comparison of pollinating effects for the alfalfa between Apis mellifera L. and Bombus terrestris L.
GUO Yuan** SONG Zhuo-Qin ZHANG Xu-Feng SONG Huai-Lei WU Wen-Qing SHAO You-Quan
[Abstract]    [Download]
16.Pathological changes in the midgut of Holotrichia parallela larvae after feeding on HD8E and HD8G
WEI Hong-Shuang1** TAN Shu-Qian1, 2** CAO Ya-Zhong1 WU Jun-Xiang2 LI Ke-Bin1 SHU Chang-Long1
[Abstract]    [Download]
17.Predicted suitable habitat for the quarantine forest pest Ips grandicollis (Eichhoff)
Lü Fei1, 2** WANG Jie3 ZHOU Yi-Jing2 YANG Wen-Yan2 LI Zhi-Hong4 XU Qiang2 DU Yu-Zhou1***
[Abstract]    [Download]
18.Comparison of models for forecasting peak abundance of Dendrolimus punctatus larvae
ZHOU Xia-Zhi1** WANG Zhen-Xing2 YU Yan2 LI Shang1 BI Shou-Dong2*** ZHANG Guo-Qing3 FANG Guo-F
[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2018 Chinese Journal of Aplied Entomology