Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2001年第6期

2.Technology system for adult controlling of pest insect.

SU Jian-Wei,FAN Wei-Min,WANG Hong-Tuo,XUAN Wei-Jian,SHENG Cheng-Fa

[Abstract]    [Download]

3.Advance in melittin research.

LIU Yan-He1,2,CHEN Sheng-Lu1,ZHANG Chuan-Xi2

[Abstract]    [Download]

4.Review on resistant mechanism of houseflies to pyrethroids.

HE Feng-Qin1,HE Yun-Zhuan2,LI Mei1, AI Ying1,WANG Zong-Hui3,FENG Guo-Lei1

[Abstract]    [Download]

8.Effect of Bt transgenic cotton on parasitism of cotton bollworm.

YAGN Yi-Zhong,YU Yue-Shu,REN Lu,SHAO Yi-Dong,QIAN Kun,WANG Jian-Jun,DAI Zhi-Yi

[Abstract]    [Download]

9.Anti-feeding activity of Bt transgenic cotton to cotton bollworm and its possible mechanisms.

ZHOU Dong-Sheng1,WANG Xue-Lin1,WU Zhen-Ting1,NI Chun-Geng1,ZHENG Hou-Jin2,XIA Jing2

[Abstract]    [Download]

10.The sexual behavior of Epicauta mannerheimi and Mylabris phalerata.

YANG Zhao-Fen,LIU Guang-Chang,ZHANG Pi-Feng,JIANG Hai-Quan

[Abstract]    [Download]

11.A new pest Dendrophilia sophora on pagodatree.

YAN Jia-He1,BAI Lu-Lin1,LI Ji-Pei2,ZHU Chuan-Xiang3,HE Bang-Ling3,WANG Hong-Qi4

[Abstract]    [Download]

14.

[Abstract]    [Download]

15.Studies on free amino acids of Ericerus pela and its host plant.

ZHAO Xin-Ping,LIU Ke-Wu,YANG Shou-Zhong,YU Dong,OU Zhou

[Abstract]    [Download]

16.

[Abstract]    [Download]

17.

[Abstract]    [Download]

18.

[Abstract]    [Download]

19.

[Abstract]    [Download]

22.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2021 Chinese Journal of Aplied Entomology