Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2002年第5期

1.Progress in ecological safety of insect-resistant transgenic plants.

ZHANG Yong-Jun,WU Kong-Ming,PENG Yu-Fa,GUO Yu-Yuan

[Abstract]    [Download]

6.Distribution and control of grass hoppers in Jiaxiang County, Shandong Province.

JIA Cun-Li,YAO Jing-Yong,SHEN Mu-Zhen,LI Shu-Hua,GAO Xian-Tao

[Abstract]    [Download]

8.Analysis of the spatial structure of an insect community in the early development of apples.

ZHANG Yi-Nan1,ZHAO Hui-Yan1,LI xin1,LONG Jian-Ping1,LEI Jin-Fan2

[Abstract]    [Download]

10.Bionomics of Sastracella cinnamomea and its control.

BAO Qi-Min,BAO An-Sheng,LIN Bin,SU Shi-Jiang,XU Xiao-Tian,ZHOU You-Qing

[Abstract]    [Download]

12.Occurrence regularity and control strategy of Diaphania pyloalis.

BAI Xi-Chuan1,YANG Hai-Jiang2,HONG Ying-Li3

[Abstract]    [Download]

15.Evaluation of a new carbamate insecticide Shachongwei on three lepidopteran pests.

XIE Bao-Yu1,LI Dian-Mo1,QIN Xiao-Wei1,REN Lian-Kui1,ZENG Yi-Liang1,GAO Ri-Ting2,HAN Gui-Zhong3,LIU Shun-Tong3

[Abstract]    [Download]

16.

[Abstract]    [Download]

17.

[Abstract]    [Download]

19.The diversity of insect mimicry.

CAI Wan-Zhi1,LI Shu-Juan1,MI Qing-Shan2

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology