Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2003年第4期

3.Techniques for monitoring insect resistance to Bt crops.

LI Guo-Ping1,2,WU Kong-Ming1,HE Yun-Zhuan2,GUO Yu-Yuan1

[Abstract]    [Download]

4.Advances in research on natural microbial enemies of Monochamus alternatus.

WANG Si-Bao1,2,FAN Mei-Zhen1,LI Zeng-Zhi1,HUANG Yong-Ping2

[Abstract]    [Download]

5.The framework of complexity theory in insect pest disaster research.

MA Fei1,XU Xiao-Feng2,ZHAI Bao-Ping1,CHENG Xia-Nian1

[Abstract]    [Download]

6.Beetles as pollinators.

LUO Feng,LEI Chao-Liang

[Abstract]    [Download]

10.

[Abstract]    [Download]

11.Biological characteristics of the bean pod borer and bean butterfly in Guiyang.

LUO Qing-Huai1,LI Jia-Wen1,ZHAO Hong2,ZHANG Ming2,LONG Jiao3

[Abstract]    [Download]

12.The biological characters and behavior of Mantichorula semenowi.

ZHANG Da-Zhi,YU You-Zhi,REN Jian-Zhi

[Abstract]    [Download]

13.Bionomics of Trichophysetis cretacea and its contral.

WANG Zhu-Yin1,ZHOU Zhi-Hong1,WEI De-Wei1,CHEN Wen-Chuang2,HUANG Fa-Jiu2,ZHOU Shang-Jin2

[Abstract]    [Download]

14.Observations on the behavior and habit of the adult tea tussock moth, Euproctis pseudoconspersa.

WANG Yong-Mo1,GE Feng1,LIU Xiang-Hui1,FENG Feng2,WANG Li-Jun2

[Abstract]    [Download]

15.Application of semiochemicals in monitoring and controlling the red turpentine beetle, Dendroctormus valens.

MIAO Zhen-Wang1,ZHAO Ming-Mei2,WANG Li-Zhong1,PEI Hai-Chao3,DI Ji-Min4,SUN Jiang-Hua5

[Abstract]    [Download]

16.Behavioral response of the mosquito Aedes albopictus to light beams and carbon dioxide.

LI Jian-Quan,SHEN Zuo-Rui,WANG Li-Ying,ZHU Wei,LIU Zhi-Qiao

[Abstract]    [Download]

18.Preliminary study of a parasitic mite of Eupolyphaga sinensis.

LI Chang-Fu1,DUAN Jin-Sheng1,WU Zhen-Ting1,WANG Xue-Lin1,WU Shang-Li2

[Abstract]    [Download]

20.Analysis and evaluation of nutritional components of Hydrous acuminatus.

GUO LiangZhen1,2,WANG Run-Lian2,LIANG Ai-Ping1,PAN Song-Min2,CHEN Shao-Hong3

[Abstract]    [Download]

25.

[Abstract]    [Download]

27.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology