Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2005年第2期

2.The application of mRNA differential display RT-PCR technique in entomology.

MA CaiXia1,2,HE Feng-Qin1,QIU Xing-Hui1,LIU Hui-Xia2

[Abstract]    [Download]

6.Recent advances on phytoseiid mass rearing and conservation in China.

ZHANG Fan1,TANG Bin1,2,TAO Shu-Xia1,XIONG Ji-Wen1,GENG Xiao-Li1

[Abstract]    [Download]

10.Morphology and biological characters of Trioza camphorae.

CHI Xing-Zhen1,CHEN Lian-Gen2,XU Ying1,LIU Xiang-Dong3,LI Yue-Zhong1,YAN Wei1,JU Rui-Ting1

[Abstract]    [Download]

12.

[Abstract]    [Download]

14.Effects of temperature and soil water capacity on survial of Spodoptera depravata.

HUANG Dong-Lin,ZHANG Jin-Hua,CAI Da-Wei,WANG Feng,ZOU Min,SHI Xiao-Li

[Abstract]    [Download]

16.Effectiveness of diatomite and its mixtures with pesticides against Liposcelis bostrychophila.

YAO Ying-Juan1,XUE Dong1,YANG Chang-Ju1,ZHANG Li-Jun1,XIONG He-Ming2,PANG He-Cheng2,HUANG Xiong-Wei2,TIAN Zhi-Jun2,ZHU Quan-Lin2,WANG Chao-Sheng

[Abstract]    [Download]

19.

[Abstract]    [Download]

20.Formica species in Xinjiang and element contents.

WU Wei1,LIU Jian-Ping2,OU Yang-Tong1,HUANG Ren-Xin1

[Abstract]    [Download]

22.

[Abstract]    [Download]

25.The biological characteristics of Apanteles heterusiae.

YU Jun-Xiang1,MAO Jian-Ping2,XIE Li-Qiun2,PU Guan-Qi2

[Abstract]    [Download]

26.The field effectiveness of the high efficiency energy saving doublewave trapping light in pest control.

LIU Li-Chun1,ZHU Bai-Ping2,XU Wei-Min3,CAI Ping-Yuan4,HUANG Jian5

[Abstract]    [Download]

27.Comparative study of methods for isolation of genomic DNA of scale insects.

SHI Jing,XIE Ying-Ping,XUE Jiao-Liang,YAO Guo-Qin

[Abstract]    [Download]

28.Artificial rearing of Holcocerus hippophaecolus.

LU Chang-Kuan,LUO You-Qing,XU Zhi-Chun,WU Bin

[Abstract]    [Download]

29.A new micro-nozzle for determining the efficacy of pesticides.

AI Ying1,QIU Xing-Hui1,Lu Jin-Ling1,Li Mei1,HE Feng-Qin1,DUAN Wei-Ping1,ZHANG Ying-Xin2,WANG Min-Qing2,DU Shan-Xue2

[Abstract]    [Download]

31.A new record of Ophraella communa of mainland China.

ZHANG Li-Jie,YANG Xing-Ke,LI Wen-Zhu,CUI Jun-Zhi

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology