Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2005年第6期

2.Planthoppers damage to rice and the resurgence mechanism.

JIANG Hui,LIN Rong-Hua,LIU Liang,QU Wei-Gang,TAO Chuan-Jiang

[Abstract]    [Download]

3.Advance in study of membrane ion channels in insect dorsal unpaired median neurons.

DI Xu-Dong1,2,LIU Yan-Qing1,ZHENG Shou-Gang1,YU Xiang-Yang2,XIAO Hang1,GAO Rong1

[Abstract]    [Download]

5.Advance in research on insecticidal Celastraceae plants in China.

HU Zhao-Nong,LIU Guo-Qiang,WU Wen-Jun

[Abstract]    [Download]

6.RFLP analyses for genomes of Bombyx mandarina, Philosamica cynthia ricini and B.mori.

CHANG Ping-An1,3,SONG Fang-Zhou2,3,YI Fa-Ping2,3,LU Cheng3,LIU Yun-Qiang3,Yutaka Banno4,Hiroshi Fujii4

[Abstract]    [Download]

8.Development and nutrition of Prodenia litura on four food plants.

ZHU Jun-Hong1,ZHANG Fang-Ping2,REN Hong-Gang1

[Abstract]    [Download]

9.Bionomics of Plagiodera versicolora in the laboratory.

YANG Zhen-De1,2,ZHU Lin2,ZHAO Bo-Guang2,FANG Jie2

[Abstract]    [Download]

10.The acute toxicity of pyragne, an insecticide for control of Solenopsis invicta, to sword fish (Xiphophorus helleri).

TIAN Wei-Jin,ZHUANG Tian-Yong,CHENG Shu-Lan,WANG Chun-Xiao,LIANG Mei-Fang,ZENG Huan-Biao

[Abstract]    [Download]

12.Performance of fipronil and imidacloprid as the attracticide against Odontotermes formosanus.

HUANG Qiu-Ying,XUE Dong,TONG Yan-Yan,WANG Wei-Ping,LEI Chao-Liang

[Abstract]    [Download]

13.Host plant selectivity of Liriomyza huidobrensis on different varieties of cucumbers.

HAN Jing-Ling,PANG Bao-Ping,GAO Shu-Jing,GAO Jun-Ping,WU Wei

[Abstract]    [Download]

15.Cues in host acceptance of Tetrastichus sp.

LU Jian-Feng,QIU Hong-Gui,Shen Bo-Jun,FU Wen-Jun

[Abstract]    [Download]

16.Pathogenicity of Beauveria bassiana isolate to cruciferous vegetable insect pests.

KUANG Zhuo-Bin1,LV Li-Hua2,FENG Xia2,CHEN Huan-Yu2,WU Ya-Jing1,HE Yu-Rong1

[Abstract]    [Download]

19.The biodiversity and its history trend of arthropod predators in cotton field in Tongzhou, Jiangsu.

GAO Zeng-Xiang1,2,YANG Yan-Tao3,LI Dian-Mo2,WU Zi-Jiang3,XUE Zhi-Hua3,ZHANG Zhi3,WANG Dong-Hua3,ZHANG Jian-Ming3,DING Yan-Qin2,XU Ru-Mei1

[Abstract]    [Download]

20.Fauna of flowervisiting longicorn beetles in north slope of Changbai Mountain.

GAO Wen-Tao1,MENG Qing-Fan1,ZHENG Xing-Bo2,ZHANG Yan-Zhuo3,LI Yan1

[Abstract]    [Download]

21.Coldhardiness analysis of overwintering larva of Acantholyda posticalis

LIANG Zhong-Gui1,2,ZHANG Wei-Guang2,LIU Xue-Hui2,MENG Qing-Ying2,SUN Xu-Gen2

[Abstract]    [Download]

24.Bionomics of Sivaloka damnosus.

YAN Jia-He1,XIA Ming-Hui2,WANG Hong-Qi2

[Abstract]    [Download]

25.An efficiency comparison of water tray and drinks bottle baited with pheromone for capturing male moths of Helicoverpa armigera.

XUAN Wei-Jian1,LU Zhao-Zhi2,SHI Jian-Guo3,KANG Dong-Ling3,WANG Hong-Tuo1,SHENG Cheng-Fa1

[Abstract]    [Download]

26.Artificial diets for the rice stem borer, Chilo suppressalis.

LIU Hui-Min,LI Shan-Hong,WANG Man-Qun,WANG Xue-Feng,ZHANG Guo-An

[Abstract]    [Download]

27.Rearing techniques of Bumbus lucorum.

WU Jie,PENG Wen-Jun,AN Jian-Dong,GUO Zhan-Bao,TONG Yue-Ming,LI Ji-Lian

[Abstract]    [Download]

28.Sexual dimorphism in insects.

WANG Meng-Qing1,2,YANG Ding1,2

[Abstract]    [Download]

29.The proteins in flight muscles of insects.

YANG Pu,YU Hai-Zhong,CHENG Jia-An,ZHU Zeng-Rong

[Abstract]    [Download]

30.A new invasive alien species, Quadrastichus erythrinae, in mailnand of China.

HUANG Peng-Ying,FANG Yuan-Wei,HUANG Jian,LIN Shi-Ming,WANG Hong-Yi

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology