Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2006年第4期

2.Female sex pheromones of pine caterpillar: basic research and application.

SU Jian_Wei**, XU Yan_Xi, QIN Xiao_Wei, GE Feng

[Abstract]    [Download]

5.Community structure of predatory arthropods in different resistant variety rice fields.

LUO ShuPing1,2*, ZHANG Yong_Qiang2, HUANG Shou_Shan1

[Abstract]    [Download]

6.Individual size and abundance of the yeastlike endosymbiote in different geogr aphic populations of brown planthopper, Nilaparvata lugens.

CHEN Fa-Jun1, 2, ZHANG Jue-Feng1, ZHOU Yan-Quan3, YE Gong -Yi2, L Zhong-Xian1, Yu Xiao-Ping1

[Abstract]    [Download]

7.Occurrence and ovipositing characteristics of Nilaparvata lugens on scented rice.

PENG Chuan-Hua1,2, LIU Hua-Lin3, ZHU Fen1, LEI Chao-Liang1

[Abstract]    [Download]

8.Sex differentiation of Bradysia odoriphaga and the ecological and evolutiona ry significance.

YANG Jing-Juan1, MENG Qing-Jian1, XU Yong-Yu1, LIU Gu I-Lin2, ZHENG Fang-Qiang1

[Abstract]    [Download]

10.Bionomics of Anthocharis scolymus.

ZHAO Mei-Jun, WANG Yong-Yin, HU Jia-Yao, LI Li-Zhen

[Abstract]    [Download]

11.Supercooling of overwintering eggs ofFruhstorferiola tonkinensis.

CHEN Wei1,2, WU Wei-Jian1, LIU Ting1,FU Yue-Guan1,2.

[Abstract]    [Download]

16.Monitoring insecticide resistance of Myzus persicae in tobacco fields in Yunnan.

SONG Chun-Man1,2,WU Xing-Fu2,DENG Jian-Hua2,LEI Cha-Liang1

[Abstract]    [Download]

17.Comparison of some biological characteristics of Myzus persicae resistant an d susceptible strains to imidacloprid.

CHEN Liang1, WU Xing-Fu2, CHEN Ruo-Xia1, SONG Chun-Man2, YAO Hong-Wei3, YE Gong-Yin3

[Abstract]    [Download]

23.Cold hardiness of palm leaf beetle, Brontispa longissima.

XIAO Guang-Jiang1,2, ZENG Ling2, LI Qing1, LU Yong-Yue2

[Abstract]    [Download]

24.Host plants and natural enemies for coconut leaf beetle, Brontispa longissima, in Shenzhen.

WU Qing1,2,LIANG Guang-Wen1,ZENG Ling1,LU Yong-Yue1

[Abstract]    [Download]

26.Invasion and identification of Liriomyza trifolii and its potential distribution areas in China.

WANG Xing-Jian1, HUANG Ding-Cheng1, LI Hong-Mei1, XUE Da-Yong, ZHANG Run-Zhi1.2, CHEN Xiao-Lin1

[Abstract]    [Download]

29.Reproductive system of Eupolyphaga sinensis.

JIN Tao1, WU Zhen-Ting1, TONG Zhen-Feng1, TANG Qing-Feng1, WANG Xu-Lin 1,WU Shang-Li2

[Abstract]    [Download]

30.Molecular identification of Liriomyza trifolii and Liriomyza sativae.

GUAN Wei, WANG Zhang-Gen, CAI Xian-Quan, WANG Yun-Hua, CHEN Ding-Hu

[Abstract]    [Download]

31.Bionomics of Batrachomorphus dentatus and its control.

YAN Jia-He1, LI Hong-Jing2,PENG Hong-Ying3,ZHOU Xi-Zheng 4,GAO Bing-Dong1

[Abstract]    [Download]

32.

[Abstract]    [Download]

33.Bionomics and occurrence of Eurytoma plotnikovi.

CHAI Li-Ying1, LU Wen-Yan1, DU Kai-Shu1, XIE Jin-Liang2

[Abstract]    [Download]

34.Rearing nethod for Carposina niponensis using apple in laboratory.

ZHANG Yue-Liang,MU Wei,ZHAO De,LIU Yan-Liang,YANG Lian-Lai

[Abstract]    [Download]

36.Collection method for tick saliva.

ZHAO Yu-Na, LIU Jing-Ze

[Abstract]    [Download]

37.Pattern of eusocial life modes in Halictinae.

NIU Ze-Qing, WU Yan- Ru, HUANG D-Wei

[Abstract]    [Download]

38.

[Abstract]    [Download]

39.

[Abstract]    [Download]

40.

[Abstract]    [Download]

41.

[Abstract]    [Download]

42.

[Abstract]    [Download]

43.

[Abstract]    [Download]

44.

[Abstract]    [Download]

45.

[Abstract]    [Download]

46.

[Abstract]    [Download]

47.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology