Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2006年第6期

2.Insect reactive oxygen metabolization.

LIU Jing-Lan, YU Jian-Fei, WU Jin-Cai, YIN Jian-Li, WU Dong-Hao

[Abstract]    [Download]

3.

[Abstract]    [Download]

4.Research progresses of proteins related with insect olfactory.

LI Wei-H ua1, TU Hong-Tao1, MIAO Xue-Xia2, GUO Xian-Ru1

[Abstract]    [Download]

5.Research progresses and applications of nematode, Ovomermis sinensis.

YUE Hua-Mei, WANG Jiang-Yi, WANG Hong-Tao, WANG Guo-Xiu

[Abstract]    [Download]

6.Parasitoids of Dendrolimus punctatus in China.

XU Yan-Xi1, 2, SUN Xu-Gen1, HAN Rui-Dong2, HE Zh ong2

[Abstract]    [Download]

8.Bionomics of Histia rhodope and its control.

LI Shi-Guang, LIN Hua-Feng, LI Li-Hua, DENG Xiao-Rong, CHEN Y ong-Hua, ZHANG Shi-Yu

[Abstract]    [Download]

9.Preference and adaptability of oriental tobacco budworm, Helicoverpa assulta, to three food plants.

ZHANG Yong1, WANG Kai-Yun1, WANG Gang2, GUO Qing-Lon g1, FAN Kun1, YUAN Xiao-Ling3, WU Chuan-Zhi1

[Abstract]    [Download]

11.Effects of buprofezin and imidacloprid on parasitism of Anagrus nilaparvatae.

XU Zhi-Ying1,LIU Fang2,SONG Ying2, BA O Sha-Wei2,ZHANG Jun 1,WANG Kui-Ping1

[Abstract]    [Download]

12.Effects of power and extract of Croton tiglium on control of Sitophilus ze amais.

YAO Ying-Juan1,XUE Dong1,YANG Chang-Ju1,XIE Ling-De2,SHU Zai-Xi2

[Abstract]    [Download]

13.Speculation on geographical distribution and generations of Frankliniella occi dentalis in China.

ZHOU Wei-Chuan1,LIN Yang-Wu1, WENG Rui-Quan1, WU Yu-Fen2, WANG Nian-Wu1

[Abstract]    [Download]

14.EPGrecorded probing and feeding behaviors of Bemisia tabaci and Trialeur odes vaporariorum on cabbage.

GAO Qing-Gang1,2, LUO Chen2, GUO Xiao-Jun2, MO Tie-Lu1, Zhang Zhi-Li2

[Abstract]    [Download]

17.Changes of fat body ultrastructure of Helicoverpa armigera infected by Ovo mermis sinensis.

CHEN Wu-Guo1, LUO Qi-Gui1, ZHANG Fan2, GUO Hua-shan1, XU Fen1

[Abstract]    [Download]

21.Basic characteristics of chitosans from shell of Musca domestica, Euplyphaga , Tnebrio molitor and Procambarus clarkii.

DING Li-Zhong1, TIAN Jun-Peng1, ZHANG Jie1, ZHOU Xing-Miao2, LEI Chao -Lian2,HUANG Wen1,2

[Abstract]    [Download]

22.Rearing silkworm F1 hybrids of bivoltine race in India.

DONG Zhan-Peng1, WU Ke-Jun1, YANG Wei1, DING Shan-Ming1, LUO Kun1, CHEN Song2, SHEN Zheng-Lun2, HUANG Ping1, YANG Wen1

[Abstract]    [Download]

26.Developmental threshold temperature and effective accumulated temperature of G astrolina depressa.

MENG Qing-Ying,LIU Xue-Hui,YANG Guang-Hai,PEI Yuan-Hui,SUN Xu-Gen

[Abstract]    [Download]

30.Biology and control of Rhynchaenus empopulifolis in Beijing.

WANG Xi ao-Jun1, YANG Zhong-Qi2, WANG Xiao-Yi2

[Abstract]    [Download]

31.Occurrence of erythrina gall wasp, Quadrastichus, and the prosess of the fal l shaped.

CHE N Zh-Lin1, YU Dao-Jian1, SHAO Zhi-Fang2, JIAO Yi2, KANG Lin1, YANG We-Dong1, ZHAO Er-Jia1, QIU Shao-Song2

[Abstract]    [Download]

34.The application of two dimensional electrophoresis in the separation of proteins in Bombyx mori.

YI Fa-Ping1,2,3, ZHANG Ping-Bo4, CHANG Ping-An5, SONG Fang-Zhou 1,2,3, LI Bin6, Hiroshi Fujii4

[Abstract]    [Download]

35.An in vivo micro-bioassay for toxicity to Bemisia tabaci adult.

SONG Xiao-Yu1,2, QI Shu-Hua1, YUAN Hui-Zhu1, JI Ming-Sh an2, CHEN Xiao-Xia1

[Abstract]    [Download]

36.

[Abstract]    [Download]

37.Method improvement for extraction genomic DNA from aphids.

YANG Zi-Xian g, CHEN Xia-Ming, FENG Ying, MIAO Ying-Chun

[Abstract]    [Download]

38.On the present commonly used Chinese character with the component of “chong” I nsec t in Chinese.

LAI Xiao-Long1, MA Rui-Yan1, FENG Li-Fang1, JIAO Hui-Min1, HU Wei2

[Abstract]    [Download]

39.

[Abstract]    [Download]

40.

[Abstract]    [Download]

41.

[Abstract]    [Download]

42.

[Abstract]    [Download]

43.

[Abstract]    [Download]

44.

[Abstract]    [Download]

45.

[Abstract]    [Download]

46.

[Abstract]    [Download]

47.

[Abstract]    [Download]

48.

[Abstract]    [Download]

49.

[Abstract]    [Download]

50.

[Abstract]    [Download]

51.

[Abstract]    [Download]

52.

[Abstract]    [Download]

53.

[Abstract]    [Download]

54.

[Abstract]    [Download]

55.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2021 Chinese Journal of Aplied Entomology