Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2003年第5期

1.A review of insecticide resistance mechanism of Aphis gossypii.

AI Ying,QIU Xing-Hui,HE Feng-Qin

[Abstract]    [Download]

2.Effect of biochemicals in wheat plants on wheat resistance in aphids.

CAI Qing-Nian,ZHANG Qing-Wen,WANG Yu,ZHOU Ming-Zang

[Abstract]    [Download]

3.The biology, ecology and management of Bradysia odoriphaga.

MEI Zeng-Xia1,2,WU Qing-Jun1,ZHANG You-Jun1,HUA Lei2

[Abstract]    [Download]

7.Current status and potential of the organic honey industry.

ZHU Wei, HU Fu-Liang, LI Ying-Hua, ZHAN Yao-Feng, XUAN Hong-Zhuan

[Abstract]    [Download]

8. Relative biological fitness of imidacloprid resistant strains of Nilaparvata l ugens

LIU Ze-Wen,LIU Cheng-Jun,ZHANG Hong-Wei,HAN Zhao-Jun

[Abstract]    [Download]

9.Impacts of Bt cotton on host selection behavior of Helicoverpa armigera larv ae.

YU Yue-Shu,YANG Yi-Zhong,YIN Yi,SHAO Yi-Dong,KANG Xiao-Xia

[Abstract]    [Download]

10.The biology and population dynamics of the butterfly Chilades pandava.

LIU Guang-Hua1,2,LU Yong-Yue1,GAN Yong-Hong2,ZENG Ling1

[Abstract]    [Download]

11. The population dynamics and spatial distribution pattern of Erythroneura sudra.

ZHANG An-Sheng1,FENG Jian-Guo1,YU Yi1,ZHANG Si-Cong1,LI Z hao-Hui2

[Abstract]    [Download]

13. Efficacy of several carbamate inseticides on Liriomyza sativae.

ZENG Yi-Liang1,WANG Da-Sheng1,QIN Xiao-Wei1,REN Lian-Kui1,WANG Tong-Shun2,ZHONG Du-Hua2,LIU Hong-Mei2,WANG Bao-Ying3,WANG Zhong-Ze3

[Abstract]    [Download]

14. Performance of monosultap, fipronil and their mixtures for control of the rice s tem borer,Chilo suppressalis

SHENG Cheng-Fa1,SUN Jun-Ming2,WEI Gang2,XIA Qian2,LIN Shan-Zhang2,CHEN Yong-Guang2,JI Yu-Long2,XUAN Wei-Jian1

[Abstract]    [Download]

17.Morphological and life habit of Axinoscymnus cadilobus.

HUANG Zhen,REN Shun-Xiang,YAO Song-Lin

[Abstract]    [Download]

18.An analysis of the life table parameters of Bemisia tabaci feeding on seven spec ies of host plants.

XU Wei-Hong1,ZHU Guo-Ren1,ZHANG You-Jun1,WU Qing-Jun1,XU Bao-Yun2

[Abstract]    [Download]

21.Occurrence of adult summer fruit tortrix moths in suburban Beijing.

DING Jian-Yun1,MENG Zhao-Ping1,YUAN Zhi-Qiang1,GONG Yu-Feng2,WA NG Yong-Xiang2,XING Yan-Hong2,HAO Hai-Li2

[Abstract]    [Download]

22.

[Abstract]    [Download]

24.

[Abstract]    [Download]

28.

[Abstract]    [Download]

29.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology