Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2004年第5期

1.Biological control of grubs in the turfgrass.

ZHANG Zhong-Run1,2,HAN Ri-Chou2,XU Zai-Fu1

[Abstract]    [Download]

2.Genomics and research of insect resistance to pesticides.

QIU Li-Hong1,WANG Cheng-Ju1,QIU Xing-Hui2,ZHENG Ming-Qi1,ZHANG Wen-Ji1

[Abstract]    [Download]

3.Research advance on the male lepidopteran pheromones.

JIAO Xiao-Guo,XUAN Wei-Jian,WANG Hong-Tuo,SHENG Cheng-Fa

[Abstract]    [Download]

4.Wingbeat sound of female mosquitoes and its application in mosquito control.

ZHANG Shi-Miao1,MO Jian-Chu1,FU Gui-Ming2,CHENG Jia-An1

[Abstract]    [Download]

5.Progress in the studies of marine agriactive compound for insecticide.

LIU Ji-Ning1,2,YU Xiang-Yang1,ZHANG Cun-Zheng1,LUO Ai-Lan1,PENG Zheng-Qiang2,LIU Xian-Jin1

[Abstract]    [Download]

8.The resistance of Bt corn(MG95)to Pseudaletia separata.

YUN Gui-Ling,DENG Shu-Dong,ZHANG Qing-Wen,XU Huan-Li,CAI Qing-Nian

[Abstract]    [Download]

9.Ecological distribution of damselflies in Beijing area.

GAO Xin-Yu,LIU Yang,WANG Chen,ZHAO Lei,GUO Dong-Sheng,LIU Ding-Zhen

[Abstract]    [Download]

11.Life table of Ephedraphis gobica population in laboratory.

JIA Yan-Xia,HE Da-Han,HA Xue-Juan,HAN Shu-Li

[Abstract]    [Download]

12.Efficacy of the mixture of fenpropathrin and abamactin to Liriomyza sativae in fields.

ZENG Yi-Liang1,CHENG Zhi-Qiang1,KANG Le1,WANG Da-Sheng2,QIN Xiao-Wei1,WANG Tong-Shun3,LIU Hang-Mei3

[Abstract]    [Download]

14.Biological aspects and pathogenicity of beetlederived Beauveria bassiana isolates to Phaedon brassicae.

HE Yu-Rong1,LU Li-Hua2,KUANG Shuo-Bin1,LIU Xue-Ming1,ZHENG Hui-Ming1

[Abstract]    [Download]

15.Oviposition behavior of Apocrypta westwoodi.

WenQuan1,2,HUANG Da-Wei1,YANG Da-Rong2,ZHU Chong-Dong1

[Abstract]    [Download]

18.Spatial distribution pattern of Eupolyphaga sinensis in rearing pool.

TANG Qing-Feng1,WU Zhen-Ting1,WANG Xue-Lin1,YANG Jun1,WU Shang-Li2

[Abstract]    [Download]

20.Life histroy of the moth Pantana phyllostachysae and its control.

LIANG Shang-Xing1,QIAN Shi-Sheng1,HEI ZhengHong2

[Abstract]    [Download]

21.Locusts in Baiyangdian area and their control.

REN Chun-Guang1,LI Hu-Qun1,TANG Tie-Chao2,ZHANG Xiao-Long1

[Abstract]    [Download]

25.Threshold development temperature and effective temperature sum of Byasa alcinous.

CHEN Zhi-Bing1,GU Ling-Yun2,PEI En-Le1,WU Wei-Chun1

[Abstract]    [Download]

26.A artificial rearing method of diamondback moth by Brassica napus.

YANG FengShan1,2,ZHANG You-Jun2,ZHANG Wen-Ji1,XU Bao-Yun2,WU Qing-jun2

[Abstract]    [Download]

27.

[Abstract]    [Download]

28.Relationships between termite and mankind.

LI Dong1,TIAN Wei-Jin1,LI Ming1,CHEN Li-Ling1,MAO Wei-Guang2,HUAN Jian-Ping3,LIU Rui-Qiao4,LI Hua5,ZHANG Song-Sheng6

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology