Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2006年第3期

2.The symbiosis between entomopathogenic nematodes and their bacteria.

XIA Ying-Wei1,2,HAN Ri-Chou2,LI Rui-Jun1

[Abstract]    [Download]

4.Seasonal dynamics of structure and diversity of insect communities in wheat fields.

GAO Shu-Jing,PANG Bao-Ping,ZHOU Xiao-Rong,DONG Qi-Biao

[Abstract]    [Download]

6.Assortment and characteristics of tobacco insect communities in China.

GUO Xian-Ru,LUO Mei-Hao,JIANG Jin-Wei,MA Ji-Sheng

[Abstract]    [Download]

12.Dynamics of phenoloxidase activity in haemolymph of Helicoverpa armigera at different stages and instars.

ZHANG Xiao-Yu,WANG Zhen,HUANG ZeFu,WANG Guo-Xiu,LIU Xu-Sheng

[Abstract]    [Download]

13.Effect of tobacco varieties on the activity of carboxylesterase and glutothinetransferase in Myzus persicae.

SONG Chun-Man1,2,GAO Jia-He2,DENG Jian-Hua2,WU Xing-Fu2,LEI Chao-Liang1

[Abstract]    [Download]

14.Properties of esterase from different instars of Oxya chinensis nymphs.

WU Hai-Hua,YANG Mei-Ling,GUO Ya-Ping,MA En-Bo

[Abstract]    [Download]

15.Functional responses of Chrysopa sinica, Propylaea japonica and Leis axyridis to Bemisia tabaci.

LIN Ke-Jian1,WU Kong-Ming1,LIU Shan-Bei2,ZHANG Yong-Jun1,GUO Yu-Yuan1

[Abstract]    [Download]

16.The morphology and fine structure of the compound eye of Propylea japonica.

YAN Hai-Yan1,WEI Guo-Shu1,YAN Hai-Xia2,FENG Li1

[Abstract]    [Download]

17.Behaviors of the hangingfly Bittacus planus.

TAN Jiang-Li,HUA Bao-Zhen

[Abstract]    [Download]

20.Urban sting wasp species and occurrence tendency analysis in Hangzhou.

XIANG Hai-Qin1,SHENG Li-Rong2,PAN Cheng-Rong3,CHEN Jun-Hua3,LIN Ruo-Fei3

[Abstract]    [Download]

24.Supercritical CO2 fluid extraction of bioactive components from Eupolyphaga sinensis and its efficacy.

TANG Qing-Feng1,WU Zhen-Ting1,JIN Tao1,WANG Xue-Lin1,WU Shang-Li2

[Abstract]    [Download]

25.Influence of temperature on the growth of over wintering Eupolyphaga sinensis.

JIN Tao1,WU Zhen-Ting1,TANG Qing-Feng1,WANG Qing1,WANG Xue-Lin1,WU Shang-Li2

[Abstract]    [Download]

28.Generational partition of diamond back moth,Plutella xylostella.

LI Zhong-Xing1,ZHOU Xue-Jie1;WU Yong-Ha2

[Abstract]    [Download]

32.Construction of the cDNA library of Spodoptera exigua.

SUN Xiao-Jie1,2,LI Zhao-Fei1,YU Hang1,QIU Xue-Mei1,LI Qing2,ZHANG Wen-Qing1

[Abstract]    [Download]

33.A method for rearing woolly apple aphid using Malus prunifolia seedlings.

CHEN Ai-Dong1,2,LI Xun-Dong1,TAN Ting1,GONG Sheng-Xin3,ZHAO Xue-Qing3,ZHANG Long2

[Abstract]    [Download]

37.Precaution of an alien coconut palm pest, Homalinotus coriaceus.

LU Yong-Yue1,ZENG Ling1,WANG Lin2,CHEN Zhong-Nan2

[Abstract]    [Download]

38.Precaution of an alien pest, Arhopalus tristis.

LI Jian-Qing, YAO Zhi-Gang,MEI Zeng-Xia

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology