Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2006年第5期

2.Advances and preferable approaches to honeybee transgenesis.

ZHENG Huo-Qing, HU Fu-Liang, ZHU Wei

[Abstract]    [Download]

3.Application of molecular biological techniques in insect phylogeny of the family Tephritidae.

WANG Ze-Le, LIU Ying-Hong, LI Xiao-Zhen, L IU Ming-Sheng, PEI Ming-Yu

[Abstract]    [Download]

4.Potential threat caused by red imported fire ants to some species in China.

LIN Fu-Rong1,2, CHENG Deng-Fa1, QIAO Hong-Bo1,2,CHEN Lin1,2

[Abstract]    [Download]

5.The evaluation and sampling techniques for wireworms.

SHU Jin-Ping1, WANG Hao-Jie1, XU Tian-Sen1,ZHANG Qi-,SH I J-Mao2

[Abstract]    [Download]

7.Occurrence and control of Sphaeroderma apicale.

XIONG Qiang1, YU Fa-Jin2, LIU Yuan-Ming2,ZHOU Xing-Miao1, LEI Chao-Liang1

[Abstract]    [Download]

10.Oviposition selection of Gravitarmata margarotana adult.

LI Xi-Gang1, HOU Hui-Bo1, GONG Yin-Li2

[Abstract]    [Download]

12.The effect of sublethal doses of insecticides on the functional response of As ecodes hispinarum.

TANG Chao1,2, PENG Zheng-Qiang1, WU Kun -Hon3, LIANG Yu-Jie1, JIN Qi-An1, FU Yue-Guan1, WANG Fang-1Hao4

[Abstract]    [Download]

14.Bioactivities of extracts from Cnidium monnieri against storedgrain insect s.

YAO Ying-Juan1, XUE Dong1, YANG Chang-Ju1, XIE Ling-De2, SHU Zai-Xi2, HAN Bo3, LIN Kai-Chun3

[Abstract]    [Download]

15.Insecticidal activities of plant extracts in West of Hubei.

ZHOU Li-Juan1, HUANG Ji-Guang1, AN Yu-Xing3, ZHA You-Gui2, ZHANG Xin-Wang1, XU Han-Hong1

[Abstract]    [Download]

17.Effects of temperature on development, fecundity and longevity of Habrobracon hebetor.

TIAN Qiu,CONG Bin, ZHANG Hai-Yan, DONG Hui, QIAN Hai-Tao

[Abstract]    [Download]

18.Parasitizing capacity of several trichogrammatid species on Ocinara varians.

OU Hai-Ying1, RUAN Lin2, LUO Mei1, CEN Yi-Jing1, HE Yu-Rong1, TIAN Ming-Yi1

[Abstract]    [Download]

19.The survival rate of Scleroderma sichuanensis in different storage condition s.

HUANG Qiong1, HU Jie2, YANG Chun-Ping1, ZhOU Zu-Ji1, YANG Wei1

[Abstract]    [Download]

23.Determination of nutritional components in Chrysomy megacephala.

ZHAO Fu1, WANG Jun-Gang1,2, TIAN Jun-Peng1, LEI Chao-Liang 1

[Abstract]    [Download]

25.Faunaistic characteristics and distribution pattern of Sphingidae in Changbai M ountain.

GAO Wen-Tao1, MENG Qing-Fan1, ZHANG Yan-Zhuo2, MENG Qi n-Li3, AI Guo3

[Abstract]    [Download]

27.Outbreak of later brown plant hopper,Nilaparvata lugens, in Wujiang City of 2005 and its control strategies.

MU Lan-Fang, LIU Yu-Cheng, ZHU Fu-Guan, DING Hai-Hong, TENG Jin- Hong, QIAN Bin-Bin, CAO Wei-Ju

[Abstract]    [Download]

28.Control effects of tachinid flies on the omeadow moth, Loxotego stictialis.

KANG Ai-Guo1, ZHANG Li-Ping2, SHEN Cheng2, LI Qiang1, ZHANG Yu-Hui1, ZHAO Zhi-Ying1

[Abstract]    [Download]

29.Spatial distribution of emerald ash borer, Agrilus planipennis.

WEI Xia1, WU Yun2, Reardon Dick2, SUN Tie-Huan3, SUN Jiang-Hua 4 4

[Abstract]    [Download]

30.Bionomics of felt scale, Eriococcus costatus and its control.

LI Hui -Pin1, XIE Ying-Ping2, SHEN A I-Ying3, GUO Mei-Hua4

[Abstract]    [Download]

31.A preliminary report of biology in Dysodia magnifica.

CHEN Han-Lin1, ZHOU Fa-Cheng2, LIN Zhang-Xin2, CHEN Hui-Ming3

[Abstract]    [Download]

33.Collecting and slide preparation methods of thrips.

ZHANG Hong-Rui1, OKAJIMA Shji2, LAURENCE A.Mound3

[Abstract]    [Download]

35.Rapid quarantine and identification of Bactrocera dorsalis.

CUI Jun-X I11, XU Ying1,WEN WeiGang1, CHEN XianFeng1, ZHANG TongXin2

[Abstract]    [Download]

36.

[Abstract]    [Download]

37.

[Abstract]    [Download]

38.

[Abstract]    [Download]

39.

[Abstract]    [Download]

40.

[Abstract]    [Download]

41.

[Abstract]    [Download]

42.

[Abstract]    [Download]

43.

[Abstract]    [Download]

44.

[Abstract]    [Download]

45.

[Abstract]    [Download]

46.

[Abstract]    [Download]

47.Luminous beetles and their bioluminescence.

LI Xue-Yan1,2, LIANG Xing-Cai1

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology