Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2021年58卷第3期

2.Progress in research on the relative fitness of insecticide-resistant insects

WANG Zheng-Yan WANG Wen-Fang MIAO Shi-Yuan LU Yu-Jie

[Abstract]    [Download]

3.The use of grain protectants in pest control

WANG Zheng-Yan WANG Wen-Fang MIAO Shi-Yuan CHEN Li-Xiang HUANG Yong WANG Wen-Yi LU Yu-Jie

[Abstract]    [Download]

5.Insect migration behavior and its regulation

LIU Peng-Cheng DIAO Yue-Hui GUO Jia-Wen GAO Bo-Ya HU Gao

[Abstract]    [Download]

10.Tracking the migration path and source areas of the fall armyworm in Henan

SUN Xu-Jun ZHANG Guo-Yan LIU Yi WHANG Xin-Yuan XU Fu-Sheng DU Gui-Zhi FENG He-Kui GENG Feng-H

[Abstract]    [Download]

11.Southward migration routes of insect species in Shandong province

SONG Hai-Yan LI Li-Li ZHANG Qing-Qing SONG Ying-Ying ZHU Zhen-Guo LU Zeng-Bin YU Yi MEN Xing

[Abstract]    [Download]

12.Using metabolomic methods to screen metabolites associated with paratyphoid disease in honeybees

LONG Deng-Long NIU Qing-Sheng DU Ya-Li LIU Yu-Ling WANG Zhi CHANG Zhi-Guang XU Ka

[Abstract]    [Download]

14.Identification and functional analysis of FoxG transcription factors in the silkworm, Bombyx mori

HU Qi-Hao PEI Meng-Yuan ZHAO Dan-Hui DAI Yu-Ling XIAO Yan-Hong MO Dong-Jun CHENG Xin-Hai YU

[Abstract]    [Download]

16.Cloning and molecular docking of the Carposina sasakii chemosensory protein gene, CsasCSP14

LIU Xiao-He SUN Li-Na TONG Zhao-Guo ZHANG Huai-Jiang YAN Wen-Tao YUE Qiang QIU Gui-Sheng

[Abstract]    [Download]

17.Using PacBio Iso-Seq to determine the transcriptome of Rhynchophorus ferrugineus

YANG Hong-Jun HU Jia-Meng WANG Zhi-Bo XU Dan-Ping ZHUO Zhi-Hang

[Abstract]    [Download]

19.Genetic diversity of Apis cerana in Guangxi, China

ZHOU Shu-Jing ZHU Xiang-Jie XU Xin-Jian HU Jun-Jun YU Ying-Long ZHU Shi-Yao XIONG Chang-An Z

[Abstract]    [Download]

21.Effect of larval density and temperature on immature developmental stages of Hypera sp.

WANG Pan SUN Chang-Hao YANG Fan WANG Yong ZHOU Li-Lin LUO Hai-Bo SI Sheng-Yun

[Abstract]    [Download]

23.Temporal trend in damage to different fruit crops caused by Bactrocera dorsalis (Hendel) adults in plum producing areas

LI Yuan YI Xiao-Long HUANG Ai-Ling HUANG Hui-Xin WANG Xiao-Yun ZHENG Xia-Lin LU Wen

[Abstract]    [Download]

24.Community structure of insects in Shandong province as revealed by searchlight and ground light-traps

SONG Hai-Yan LI Li-Li ZHANG Qing-Qing SUN Chen-Ke LI Chao LU Zeng-Bin ZHU Zhen-Guo YU Yi ME

[Abstract]    [Download]

25.Antennal sensilla and ecological adaptations of female symbiotic fig wasps in Ficus semicordata

Key Laboratory of Forest Disaster Warning and Control in Yunnan Province, College of Biodiversity Co

[Abstract]    [Download]

26.Morphological characteristics for distinguishing the instars of Acyrthosiphon pisum

ZHAO Huai-Zhi YANG Yang ZHANG Jia-Le LI Jiang-Jie ZHAO Chuan-De SHI Yan LIU Tong-Xian

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology