Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2003年第2期

2.On the classification system of the Miridae.

QI Bao-Ying1,2,ZHENG Zhe-Min1

[Abstract]    [Download]

3.Feeding habits of mirids.

WU Wei-Jian,YU Jin-Yong,LIANG Guang-Wen

[Abstract]    [Download]

6.

[Abstract]    [Download]

7.The population dynamics of the yellow rice borer causes of outbreaks and control strategy.

SUN Jun-Ming1,2,WEI Gang1,2,ZHOU Xian-Wen1,2,XIA Qian2,LIN Shan-Zhang2,SHENG Cheng-Fa1

[Abstract]    [Download]

8.The influence of imidacloprid on the feeding of Sogatella furcifera.

LIU Ze-Wen,HAN Zhao-Jun,ZHANG Ling-Chun

[Abstract]    [Download]

9.Effects of transgenic Bt cotton on the biology of cotton bollworms in Xinjiang.

WANG Fei1,XU Jing2,FENG Hong-Bing2,ZHANG Qing-Wen2

[Abstract]    [Download]

10.Occurrence and damages of beet armyworm populations in vegetable crops in Taicang.

HAN Lan-Zhi1,ZHAI Bao-Ping1,ZHANG Xiao-Xi1,GU Bai-Liang2,SHI Wen-Xian2

[Abstract]    [Download]

11.Preliminary research on Rivula biatomea.

SHEN Qiang1,LIU Jian-Ding 2,HE Shun-Chang2,HUANG Bao-Di2

[Abstract]    [Download]

13.Semiochemicals from mature ovaries of gravid females attracting the oviposition of female Musca domestica.

JIANG Yong1,2,LEI Chao-Liang2,NIU Chang-Ying2,FANG Yu-Ling1,XIAO Chun1,ZHANG Zhong-Ning1

[Abstract]    [Download]

14.

[Abstract]    [Download]

16.

[Abstract]    [Download]

18.The natural mating interference between Apis cerana and A. mellifera.

WANG Qi-Fa1,LI Wei-San1,ZHANG Qi-Ming2WU Shu-Sheng3

[Abstract]    [Download]

21.

[Abstract]    [Download]

23.The characteristics and causes of the occurrence of rice planthoppers in Xiushan,Chongqing.

CHEN Shi-Gao1,SHI Deng-Gui1,XIE Xue-Mei1,PU Zheng-Guo1,LIU Guang-Jie 2

[Abstract]    [Download]

24.Use of insecticides to control Spodoptera mauritia in lawns.

XU Jian1,CHEN Xiao-Guang2,CHENG Wen3

[Abstract]    [Download]

25.Bionomics of Rhinoncus pericarpius in Xinjiang.

ZHAO Li,SHI Ding-Sui,AN Sha-Zhou,SU Bao-Shan

[Abstract]    [Download]

28.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2021 Chinese Journal of Aplied Entomology