Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2003年第3期

1.Advances in the use of sex pheromone to control Chilo suppressalis.

JIAO Xiao-Guo,XUAN Wei-Jian,WANG Hong-Tuo,SU Jian-Wei,SHENG Cheng-Fa

[Abstract]    [Download]

4.Sex determination and sex ratio control in honeybees.

ZENG Zhi-Jiang,RAO Bo,XIE Xian-Bin,YAN Wei-Yu 

[Abstract]    [Download]

8.Development of the cotton aphid eggs in Xinjiang Shihezi.

WANG Pei-Ling,ZHANG Jian-Hua,WANG Hong-Yue,HE Fu-De,ZHU Jiang,CHENG Jin-Hong

[Abstract]    [Download]

9.Dissolution of eupyrene bundles in the cotton bollworm.

LIU Xu-Sheng,LI Guo-Qing,CHEN Chang-Kun

[Abstract]    [Download]

11.The effectiveness of synthetic sex pheromone by mass trapping as a control method for the tea tussock moth,Euproctis pseudoconspersa.

GE Feng1,WANG Yong-Mo1,LIU Xiang-Hui1,FENG Feng2,WANG Li-Jun 2,TAN Kai-Wei3,LI Ming3

[Abstract]    [Download]

12.Effectiveness of a carbamate insecticide Mieyawei, and mixtures of Mieyawei and abamactin against the leaf miner.

ZENG Yi-Liang1,KANG Le1,QIN Xiao-Wei1,WANG Wen-Lan2,SONG Jian-Jun3,ZHANG Ping-Nan3.WANG Tong-Shun4,WANG Xiu-Juan4,CUI Yu-Cai4

[Abstract]    [Download]

13.Influence of temperature on the development of Nephus ryuguus.

LI Ying,TIAN Ming-Yi,REN Shun-Xiang,LIANG Ming-Sheng,LIU Yong-Kang

[Abstract]    [Download]

14.Comparison of studies on Cry1Ac-binding in resistant and susceptible cells in Trichoplusia ni BTI-Tn-5B1.

LIU Kai-Yu,JIANG Cai-Fu,HONG Hua-Zhu,PENG Jian-Xin,YU Ze-Hua

[Abstract]    [Download]

15.Temporal and spatial distribution patterns of the foundress of Ceratosolen fusciceps.

ZHANG Guang-Ming,YANG Da-Rong,WANG Rui-Wu,PENG Yan-Qiong,SONG Qi-Shi

[Abstract]    [Download]

16.Biology and cold resistance of larvae of Opogona sacchari.

JU Rui-Ting1,DU Yu-Zhou1,YU Gan-Jun2,GONG Wei-Rong2

[Abstract]    [Download]

17.Preliminary study of the biological characteristics of Eupolyphage sinensis.

LI Chang-Fu1,TANG Qing-Feng1,ZHANG Rui-Chang1,WU Zhen-Ting1,WU Shang-Li 2

[Abstract]    [Download]

18.

[Abstract]    [Download]

19.

[Abstract]    [Download]

22.Control of eclosion timing in the common mormon butterfly Papilio polytes.

CHEN Xing-Yong1,CHEN Hai-Dong2,WEN Rui-Zhen2

[Abstract]    [Download]

26.

[Abstract]    [Download]

27.Autotomy in insects.

WANG Meng-Qing,CAI Wan-Zhi

[Abstract]    [Download]

29.A new invasive coconut pest in Hainan Province.

SUN Jiang-Hua1,YU Pei-Yu1,ZHANG Yan-Zhou1,WANG XiaoJun2

[Abstract]    [Download]

30.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology