Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2020年57卷第5期

4.The diversity and specificity of insect pheromones

LIU Yi-Bo1** LIU Jun-Feng;MA Ye;ZENG Zhi-Jiang;HE Xu-Jiang

[Abstract]    [Download]

5.Diversity and function of the gut microbiota of the honeybee

ZHANG Qing-Qing;OUYANG Fang;GE Feng

[Abstract]    [Download]

6.Effect of bee pollen on the gut microbiota of hyperlipidemic rats

LI Zhen;LIU Zhi-Yong;ZHANG Yong;ZENG Zhi-Jiang

[Abstract]    [Download]

7.Complete genome sequences and phylogenetics of the Lake Sinai virus in China

ZHANG Yi;DING Zhao-Run;LI Wen-Feng;HAN Ri-Chou

[Abstract]    [Download]

10.Processing time of three kinds of bee pollen in the digestive tract of Apis mellifera L.

WANG Ying;MA Lan-Ting;LIU Zhen-Guo;WANG Hong-Fang;XU Bao-Hua

[Abstract]    [Download]

11.Identification and analysis of Apis cerana cerana forager antennae proteomics

HUANG Yu-Bin;LI Yan;DANG Xiao-Qun;ZHOU Ze-Yang

[Abstract]    [Download]

12.Flower-visiting behavior and pollination by honeybees in kiwifruit orchards

HAN Sheng-Ming;LAI Kang;ZHAO Ya-Zhou;BAI Feng;LI Zhi-Fei;PENG Wen-Jun

[Abstract]    [Download]

13.Results of a survey of apiaries

ZENG Mi;ZENG Zhi-Jiang

[Abstract]    [Download]

14.A bionic comb foundation for honeybee hives

JIANG Wu-Jun;ZHANG Jin-Ming;XIA Xiao-Cui;ZHANG Chuan-Lian;HAN Bing-Geng;LOU Wen;XI Fang-Gui

[Abstract]    [Download]

15.Comparison of different wasp trapping methods in apiaries

PENG Cheng-Tao;GUO Dong-Sheng;CHEN Bing;YAN Wei-Yu

[Abstract]    [Download]

16.Cloning and expression of silkworm (Bombyx mori) uridine phosphorylase 1

LI Dan;ZHENG Xi;CAI Miao;ZHAO Shan;ZHU Yong

[Abstract]    [Download]

18.The predation of Menochilus sexmaculata (Coleoptera: Coccinellidae) to Thrips hawaiiensis (Thysanoptera: Thripoidae) in the laboratory

LI Shan-Guang;FU Bu-Li; QIU Hai-Yan;YANG Shi-You;MA Xiao-Tong; ZHOU Shi-Hao;TANG Liang-De;ZHANG Fang

[Abstract]    [Download]

19.The relationship between the insect community and Exserohilum turcicum in corn fields

FENG Li-Chao;GENG Kai;ZHANG Shao-Qing;ZHOU Yan;ZHANG Yu-Feng;ZHANG Shuang;ZHAO Li-Na;CHEN Dian-Yuan

[Abstract]    [Download]

20.Techniques for controlling Liriomyza trifolii

WANG Yu-Cheng;JIN Yu-Ting;CHANG Ya-Wen1 QIAN Biao;GONG Wei-Rong;DU Yu-Zhou

[Abstract]    [Download]

21.Effectiveness of using of human metabolic compounds to trap Aedes albopictus

WU Hua;DAI Jian-Qing;CHEN Da-Song;HUANG Hong;ZHENG Ji-Huan

[Abstract]    [Download]

22.Determination of larval instars of Holotrichia oblita (Coleoptera: Melolonthidae)

LU Jun-Jiao;REN Mei-Feng;LI Da-Qi;GAO Xiao-Yun;YANG Jing;DONG Jin-Ming

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2023 Chinese Journal of Aplied Entomology