Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2021年58卷第5期

4.Progress in research on non-coding RNAs in honey bees

ZHU Yu-Jie LIU Peng YE Liang LI Lai SHI Teng-Fei YU Lin-Sheng

[Abstract]    [Download]

5.Expression of two cytochrome P450 genes in appendages of Apis mellifera ligustica

ZHU Ya-Nan ZHANG Meng LI Qiu-Fang LIANG Li-Qiang LI Zheng-Han-Qing SU Song-Kun NIE Hong-Yi

[Abstract]    [Download]

6.Cloning and expression of hot shock protein 70 in Apis cerana cerana after infection with Chinese sacbrood virus

YUE Jin-Jin MA Yue-Yu WANG Chen ZHANG Xi-Yan FEI Dong-Liang MA Ming-Xiao

[Abstract]    [Download]

8.Identification and analysis of virulence factor-related full-length transcripts in Ascosphaera apis mycelium and spores

LONG Qi YU Ke-Jun WU Ying SUN Ming-Hui FENG Rui-Rong ZHAO Xiao HU Ying XU Xi-Jian FU Zhong-Min CHEN Da-Fu GUO Rui

[Abstract]    [Download]

9.Expression of the p38 MAPK gene in different overwintering stages of Apis mellifera

XU Kai DU Ya-Li LONG Deng-Long LIU Yu-Ling CHEN Dong-Hai WANG Zhi NIU Qing-Sheng

[Abstract]    [Download]

10.Identification and prokaryotic expression of the AcNPC2b gene in Apis cerana cerana

DANG Xiao-Qun HUANG Yu-Bin LI Yan LI Xiao-Qing WANG Cheng-Cheng ZHOU Ze-Yang XU Jin-Shan

[Abstract]    [Download]

11.Using Illumina HiSeq sequencing technology to reveal the effects of imidacloprid on Apis mellifera Ligustica drones

LI Jian-Fei ZHUANG Ming-Liang LI Zhi-Yong NIU Qing-Sheng WANG Zhi GE Peng ZHANG Fa

[Abstract]    [Download]

13.Effects of PxCAD1 and Cry1Ac protein mixture on the growth, development and in vivo enzyme activity of Plutella xylostella

HUANG Xiu-Fang GONG Li-Jun CHENG Zhou-Qiang LIAO Wen-Yu WEN Li-Zhang ZHANG You-Jun YANG Zhong-X

[Abstract]    [Download]

14.Cloning and expression of the attacin gene in Gomphocerus sibiricus

WEI Xiao-Jia YE Xiao-Fang SUN Wen-Qing WANG Jia-Lin WANG Zhen-Hong HALIYA ? Geming JI Rong H

[Abstract]    [Download]

16.Stress response of Tetranychus truncatus to pyridaben and high temperatures

FU Wen-Hua QIAO Wan-Qiang ZHANG Cui-Wen ZHANG Shuang-Hong WANG Ji-Zu YU Cai-Lan WANG Sen-Shan

[Abstract]    [Download]

17.Effectiveness of blue light as a method of protecting greenhouse vegetables from damage by Bemisia tabaci (Gennadius)

CHEN Xiang-Rong HAN Du-Bin WU Xiao-Xia ZHAO Ming ZHENG Jia-Yin CHEN Xue-Hao ZHOU Fu-Cai

[Abstract]    [Download]

18.Synergistic effect of three kinds of spray adjuvants mixed with three kinds of pesticides on Bemisia tabaci

JING Liang-Liang CHAI Jun-Fa ZHAO Bin-Rong TIAN Xiao-Xi HONG Bo JIA Yan-Xia

[Abstract]    [Download]

20.Using a combination of a solar light source and an attractant to trap Monochamus alternatus

GU Yu-Tong WANG De-Hui XU Song-Ming WU Jia-Hao DU Yong-Bin JIN Jing FAN Jian-Ting

[Abstract]    [Download]

23.An effective barrier net for the prevention and control of Agrilus planipennis Fairmaire

JIANG Qi WANG Chang-Min LIU Yu-Jie LUO You-Qing REN Li-Li

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology