Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2021年58卷第1期

1.The molecular regulation of diapause induction in insects

JIANG Chun-Yan;WU Qiang;YANG Nian-Wan;HUANG Cong;LIU Wan-Xue;QIAN Wan-Qiang;WAN Fang-Hao

[Abstract]    [Download]

2.Review of the construction of insect brain neuropil atlases

LIN Tao;HE Li-Yun;WANG Fan;LIU Jia-Li;ZENG Xin-Nian

[Abstract]    [Download]

3.List of alien invasive insects in tropical regions of China

GONG Zhi;MA Guang-Chang;WEN Hai-Bo;PENG Zheng-Qiang

[Abstract]    [Download]

4.Effects of near-zero magnetic field on the growth and development of small brown planthopper, Laodelphax striatellus

ZENG Lu-Ying;TANG Qing-Wei;WANG Wei-Tong;LIU Fan-Qi;WAN Gui-Jun;CHEN Fa-Jun

[Abstract]    [Download]

5.Effect of exposure to a UHV electric field on the physiological metabolism, and insect community, of pepper plants

HE Shuai-Jie;LIU Xing-Fa;ZHANG Jian-Gong;ZHENG Xiao-Xu; LI Xue-Mei;XIAO Neng-Wen;WU Gang

[Abstract]    [Download]

6.Effects of a high voltage electric field on the physiology and metabolism of arthropod populations on balsam pear crops

LI Xue-Mei;LIU Xing-Fa;ZHANG Jian-Gong;ZHENG Xiao-Xu;HE Shuai-Jie;XIAO Neng-Wen;WU Gang

[Abstract]    [Download]

9.Preliminary detection of magnetic particles in the oriental armyworm, Mythimna separata (Walker)

XIE Dian-Jie;WANG Wei-Hong;ZHANG Lei;CHENG Yun-Xia;PAN Wei-Dong;JIANG Xing-Fu

[Abstract]    [Download]

12.Cloning and expression of the amPFK gene in Apis mellifera

ZHENG Xiang-Xiang;XU Wen-Kai;LIU Li-Xia;OUYANG Xia-Hui

[Abstract]    [Download]

13.Genetic diversity of geographical populations of Chilo suppressalis (Walker) in Sichuan province

YU Wen-Juan;CHEN Dan;LUO Han;JI Hong-Li;PENG Yun-Liang

[Abstract]    [Download]

15.Diversity, and dominant species, of rice field spiders in Guizhou province

LIU Jing;SUN Liang-Yu;FU Di;ZHU Jia-Yun;XIAO Rong

[Abstract]    [Download]

16.Larval morphology, instars and life cycle of Cricula variabilis (Lepidoptera: Saturniidae)

ZHANG Jin-Kun;HU Ke-Yan;ZHANG Guo-Xiang;FENG Ying;WEN Xiu-Jun;WANG Cai;MA Tao

[Abstract]    [Download]

17.Effectiveness of ammonium salts of volatile fatty acids as a lure for trapping Aedes albopictus

WU Hua;DAI Jian-Qing;CHEN Da-Song;HUANG Hong;ZHENG Ji-Huan

[Abstract]    [Download]

18.Effectiveness of different wavelength LED insect lamp traps in vegetable fields

WU Shuang;ZHANG Yi-Mo;GUO Xiao;HUANG Yun-Feng;LIU Jian-Fei

[Abstract]    [Download]

19.Control of leaf mites by two predatory mites in apple orchards

TANG Wen-Ying;QU Cheng-Huai;YANG Qin-Min;XIAO Yun-Li

[Abstract]    [Download]

21.Preliminary investigation of the main pests of peach trees, and their natural enemies, in early Spring

XIAO Ting;CHU Shu-Pin;XU Yuan;ZHOU Fu-Cai;YAO Ke-Bing;YANG Jing-Hui

[Abstract]    [Download]

23.A bibliometric review of research on the Formicidae

GAO Dong-Mei;GAO Li-Hong;LI Ping;DONG Mao-Cun;PAN Run-Dong;XU Zheng-Hui;GUO Xiao

[Abstract]    [Download]

24.Basic biostatistical tests and their R codes

LIU Xue-Cong;LI Xin-Hai

[Abstract]    [Download]

25.The use of DNA barcoding in the establishment of predator-prey food webs

ZHANG Ke-Ning;YANG Quan-Feng;OUYANG Fang;QIAO Fei;GE Feng

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2021 Chinese Journal of Aplied Entomology