Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2023年60卷第4期

2.The northward migration pattern of the fall armyworm in China from 2019 to 2022

LI Jian-Chun, LIU Jie, QI Guo-Jun, ZHANG Guo-Yan, HUANG Jian-Rong ZHANG Hai-Bo, WANG Bei-Bei, JIANG

[Abstract]    [Download]

3.Migration routes and source population of migratory Spodoptera frugiperda in southern Yunnan

CHEN Hui, WANG Yi-Han, MA Yi-Bo, LI Xin-Ran, YU Dai-Hong, YANG Xue-Li, LU Hui, TIAN Wei-Dong, CHEN A

[Abstract]    [Download]

5.An analysis of monitoring methods and occurrence patterns of Spodoptera frugiperda in Henan in 2019-2021

HUANG Jian-Rong, XU Yong-Wei, LI Guo-Ping, HU Gao, ZHAI Bao-Ping, CUI Gen-Zhong, WANG Lin, LIU Jie,

[Abstract]    [Download]

6.Population dynamics and dispersal of Spodoptera frugiperda larvae in maize fields in Hubei province

LI Wen-Jing, ZHANG Tian-Tao, GUO Jing-Fei, JIANG Li-Tao, XU Dong, XU Min, WAN Peng

[Abstract]    [Download]

7.Three methods for analysing Spodoptera frugiperda population dynamics in spring maize crops in Hainan

ZHANG Qi-Kai, Lü Bao-Qian, JIANG Yu-Ying, LU Hui, TANG Ji-Hong, QIU Hai-Yan, WAN Peng

[Abstract]    [Download]

8.Molecular identification of invasive Spodoptera frugiperda in Ganzhou, Jiangxi province

LI Hui-Min, SONG Qian, LUO Su-Mei, XIONG Chun-Hui, FU Jing-Long, ZHOU Yong-Hui, LIANG Yu-Yong, ZOU Z

[Abstract]    [Download]

9.Development and reproduction of Spodoptera frugiperda on four cruciferous vegetables

LEI Chun-Mei, XIAO Yong, WU Yu-Hong, PENG Zheng-Ke, YIN Fei, ZHOU Xiao-Mao, LI Zhen-Yu, ZHANG Jun-Ji

[Abstract]    [Download]

10.Feeding and oviposition preferences, and fitness, of Spodoptera frugiperda with respect to four important crops in the Nanfan area

TANG Xue, Lü Bao-Qian, TANG Ji-Hong, LU Hui, LIN Nan-Fang, WANG Xiu-Ting, CHEN Yu-Ying

[Abstract]    [Download]

11.Compensatory growth by corn plants induced by the feeding of Spodoptera frugiperda

LU Hui, TANG Ji-Hong, Lü Bao-Qian, QIU Hai-Yan, ZHANG Qi-Kai, LIU Yan-Long

[Abstract]    [Download]

12.Effect of soil moisture and flooding on the emergence and reproduction of Spodoptera frugiperda

XU Ting-Ting, HU Fei, HU Ben-Jin, BI Si-Jia, WANG Zhen-Ying, XU Li-Na

[Abstract]    [Download]

14.Effects of different nutrient solutions on the reproduction and longevity of Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)

ZHANG Jun-Yi, TIAN Cai-Hong, FU Jun-Feng, LIU Xiao-Guang, LI Guo-Ping, HUANG Jian-Rong, WANG Gen-Son

[Abstract]    [Download]

15.Intra and interspecific competition in Spodoptera frugiperda and Helicoverpa armigera

SHI Jian-Qin, WANG Zhen-Ying, XIE Hai-Cui, GUO Jing-Fei

[Abstract]    [Download]

16.Relationship between pre-copulatory mate choice and morphological traits in Spodoptera frugiperda

XING Huai-Sen, YU Ming-Hui, YANG Xiao-Jie, ZHANG Shao-Hua, ZHAO Man, GUO Xian-Ru, YUAN Guo-Hui, LI W

[Abstract]    [Download]

18.Efficacy of four sex pheromone lures for Spodoptera frugiperda

JIANG Yu-Ying, YANG Xian-Ming, LIU Jie

[Abstract]    [Download]

19.Relative effectiveness of different wavelength trap lamps for Spodoptera frugiperda and Ostrinia furnacalis

LEI Chun-Mei, ZHANG Jun-Jie, ZHANG Tian-Tao, ZHOU Xiao-Mao, XIAO Yong, LI Zhen-Yu

[Abstract]    [Download]

20.Effects of temperature on the predatory functional response of Arma custos adults to Spodoptera frugiperda

WANG Jie, MU Yin-Lin, YANG Can, YANG Lin, WANG Yu-Chuan, CHEN Jun-Zhu, CHANG Zhi-Min, LONG Jian-Kun,

[Abstract]    [Download]

21.The predatory capacity of Sycanus croceovittatus on Spodoptera frugiperda at different temperatures

WANG Ya-Nan, ZHAO Sheng-Yuan, HE Yun-Zhuan, WANG Gen-Song, HUANG Jian-Rong, TIAN Cai-Hong, LI Guo-Pi

[Abstract]    [Download]

22.Predation by Andrallus spinidens on 3rd instarSpodoptera frugiperda larvae

QIN Jiang-Mei, HUANG Qian, CAI Xiao-Yan, ZHANG Hua, PAN Qi-Shou, CHEN Hong-Song, QIN Wu

[Abstract]    [Download]

23.BI Si-Jia, WU Chen-Yuan, HU Ben-Jin, XU Li-Na, XU Ting-Ting, HU Fei

Isolation and identification of the Beauveria bassiana Bb378 strain and its pathogenicity to Spodopt

[Abstract]    [Download]

24.Biological characteristics of the Metarhizium rileyi SZCY200812 fungal strain responsible for an epidemic in Spodoptera frugiperda

XUE Rui, CHEN Shi-Han, SHEN Yun-Feng, FU Yu-Fei, LI Bin, XIAO Wen-Xiang, MEM Ji-Zhi, JIN Si-Tong, DA

[Abstract]    [Download]

29.Sublethal effects of chlorantraniliprole on the development and reproduction of Spodoptera frugiperda

CHEN Dong-Jing, YANG Deng-Hai, YU Zheng-Ping, CAO Hai-Qun, LI Gui-Ting, ZHOU Li-Jun

[Abstract]    [Download]

30.Construction and application of a national monitoring and early warning information platform for Spodoptera frugiperda

LIU Jie, JIANG Yu-Ying, WANG Jian-Qiang, ZHANG Hao-Wen, ZHANG Yi-Yang, ZHANG Guo-Dong

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology