Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2016年53卷第4期

1.Research on the accumulation, transformation and regulation ofnutrients in diapause insects

REN Xiao-Yun QI Xiao-Yang AN Tao HAN Yan-Hua CHEN Hong-Yin ZHANG Li-Sheng

[Abstract]    [Download]

2.cDNA cloning, expression and characterization ofglucose oxidase from Heliothis viriplaca

LEI Lei** ZHAO Kui-Jun GAO Yan-Ling LI Li-Li FAN Dong***

[Abstract]    [Download]

3.cDNA cloning and prokaryotic expression of a serine protease from Heliothis viriplaca

LI Li-Li** ZHOU Xiao-Qun ZHAO Kui-Jun LEI Lei FAN Dong***

[Abstract]    [Download]

7.Toxicity of Beauveria brongniartii to two cutworm species

LIU Cong-He1** WANG Yu-Wei1 YU Hong-Chun1*** SUN Yi-Feng1 HOU Yue-Min1 ZHAO Kui-Jun1 LI Ke-Bin

[Abstract]    [Download]

10.A safer method of controlling soybean aphids

XU Lei** ZHAO Tong-Hua ZHONG Tao XU Guo-Qing***

[Abstract]    [Download]

11.Endosymbiont detection and phylogeny of Wolbachia in Diaphorina citri and Dialeurodes citri

SUN Xiu-Xin1 ** SHI Pei-Qiong1 XU Wei-Ming1 QIN Zhen-Qiang2 REN Shun-Xiang1 QIU Bao-Li1 ***

[Abstract]    [Download]

12.Molecular detection and sequence analysis of Wolbachia strains inEctropis obliqua and Ectropis grisescens (Lepidoptera: Geometridae)

ZHOU Xiao-Gui1, 2, 3** FU Jian-Yu2, 3 LIU Shou-An2, 3MAO Teng-Fei2, 3 XIAO Qiang2, 3*** CHEN Xue

[Abstract]    [Download]

15.Effect of temperature stress on four protective enzymes and overallantioxidant capacity in Darna trima (Moore)

LI Pin-Wu1** FU Xue-Lian1, 2 CHEN Shi-Chun2 HU Xiang2 WANG Xiao-Qing2*** PENG Ping2***

[Abstract]    [Download]

16.Timing of emergence and mating of Piophila casei (Diptera: Piophilidae)

CUI Xiao1** LI Zhi-Peng1 QI Jing-Wei1 HU Chun-Hua2 DONG Zhi-Sen1 TANG Guo-Wen1***

[Abstract]    [Download]

17.Factors that induce Brithys crini Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae) larvae to play dead

ZHU Min1** WANG Min1 CHEN Li-Qiong1 SHENG Li-Xing1 CHEN Yuan-Sheng2 TU Xiao-Yun1***

[Abstract]    [Download]

18.Prevalence of infection of the bacteria Asaia in four Lepidopteran species

GAO Xue-Yao1 YANG Xian-Ming2 LU Yan-Hui2** LIANG Ge-Mei2

[Abstract]    [Download]

19.Stigma structure and response of respiratory metabolism ofGomphocerus sibiricus to high temperature stress

QIAN Xue1** DOU Jie1 WANG Dong-Mei1 LI Shuang1 Roman Jashenko2 JI Rong1***

[Abstract]    [Download]

21.Impact of Bt cotton plantations on cotton bollworm populations in peanut fields

GUAN Xiu-Min1** DONG Bao-Xin1 CAO Xin-Ran2 LIU Xun-Sheng3 LI Zhen-Bo1 HUANG Wei1 ZHENG Cheng-M

[Abstract]    [Download]

22.Two plant compound lures for trapping Batocera horsfieldi (Hope) in the field

ZHANG Dong-Yong1** LIU Jian-Ding2 WANG Ju-Ying2 ZHU Ning1XU Hua-Chao1 FAN Jian-Ting1**

[Abstract]    [Download]

25.Population dynamics of Liriomyza trifolii and Liriomyza sativae in Jiangsu

CHANG Ya-Wen1** SHEN Yuan2 DONG Chang-Sheng3 GONG Wei-Rong4TIAN Zi-Hua4 DU Yu-Zhou1***

[Abstract]    [Download]

26.Trapping and controlling effects of the yellow sticky card on rice planthoppers

CHANG Xiao-Li1** WU Xiang-Wen2 DU Xing-Bin3 YUAN Yong-Da1 ZHANG Tian-Shu1LU Shuang4 SHEN Hui-Me

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology