Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2014年51卷第2期

1.Study of insect metamorphosis

ZENG Bao-Juan** FENG Qi-Li****

[Abstract]    [Download]

3.Effectiveness of high-temperature treatment as a means of controlling Sitobion avenae (Fabricius)

YANG Ren-Feng** DU Guang-Qing** LI Ke-Bin YIN Jiao CAO Ya-Zhong***

[Abstract]    [Download]

5.Effects of different control methods on wheat aphid population dynamics

DENG Fei1 LI Zhi1 YIN Chun-Yan1 LI Hui-Li2 LIU Xiao-Xia1 ZHAO Zhang-Wu1**

[Abstract]    [Download]

6.Effects of different wheat aphid control methods on the arthropod community in wheat fields

DENG Fei1 LI Zhi1 YIN Chun-Yan1 LI Hui-Li2 LIU Xiao-Xia1 ZHAO Zhang-Wu1**

[Abstract]    [Download]

10.Predation by Coccinula quatuordecimpustulata on aphids

XIA Ying-Ying** LI Xue-Jun*** ZHENG Guo GUO Ya-Jing

[Abstract]    [Download]

11.Crop diversification as a method of managing the soybean aphid, Aphis glycines Matsumura

LI Xin-Min1** LIU Chun-Lai1 LIU Xing-Long1 WANG Ke-Qin1 WANG Shuang1 XIA Ji-Xing1LIU Yu1 YANG Fan1 SHAO Tian-Yu1 DING Jun-Jie2 SHI Xin-Rui3 XU Wei-Jun1***

[Abstract]    [Download]

12.Effectiveness of suction traps as a means ofmonitoring the population dynamics of alate aphids in Harbin and Suiling, Heilongjiang Province

WANG Shuang** LI Xin-Min LIU Chun-Lai YANG Fan XIA Ji-Xing WANG Ke-Qin LIU Xing-Long SHAO Tian-Yu XU Wei-Jun***

[Abstract]    [Download]

13.Effect of deltamethrin on carboxylesterase gene expressionin Locusta migratoria

ZHANG Jian-Qin1** WANG Yan LI Da-Qi YANG Mei-Ling ZHANG Jian-Zhen MA En-Bo

[Abstract]    [Download]

16.Study of the population structure of Apis cerana based on mitochondrial gene variation

TIAN Song-Hao1** ZHAO Zhao-Lin4 ZHAO Hui-Ting2 MA Wei-Hua1, 3 YANG Shan-Shan1MENG Jiao1 JIANG Yu-Suo1***

[Abstract]    [Download]

19.EAG and behavioral responses of Batocera lineolata Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae) to ten plant volatiles

WANG Bao-Xin1** YANG Hua1 YANG Wei1*** YANG Chun-Ping1 CAI Yan1ZHOU Meng2 HE Xiao-Hua3

[Abstract]    [Download]

20.Pathogenicity of Nosema locustae to Dociostaurus kraussi kraussi

HU Hong-Xia1** WANG Han1 SHI Wang-Peng2 YU Fei1 WANG Zhi-Yong1 JI Rong1

[Abstract]    [Download]

22.The reproductive behavior of Odontotermes fomosanus (Shiraki) alates

JI Shi-Lin1** JI Bao-Zhong1*** LIU Shu-Wen2 CAO Dan-Dan1 LIU Jia-Jia1YANG Jin-Jin1 ZHANG Xin-Wei1ZHAO Zheng-Ping1 WANG Li-Ping1Ehsan SOLEYMANINEJADIAN1

[Abstract]    [Download]

23.The occurrence characteristics and population dynamics ofSogatella furcifera (Horváth) inYunnanProvince

ZHAO Xue-Qing1 SHEN Hui-Mei1 YIN Yan-Qiong1 LI Xiang-Yong1Lü Jian-Ping2 CHEN Ai-Dong1**

[Abstract]    [Download]

24.Studies on biotypes of the brown and white-backed planthopperin ChinaandVietnam

HUANG Suo-Sheng1** HUANG Feng-Kuan1*** WU Bi-Qiu1 LONG Li-Ping2 LING Yan1

[Abstract]    [Download]

25.Morphological traits and bionomics of Jakowleffia setulosa (Jakovlev)

HE Jia1, 2** GAO Li-Yuan1, 2 ZHANG Rong1, 2*** CHEN Lin3 ZHU Meng-Meng1, 2

[Abstract]    [Download]

26.Morphology of the hemocytes of Bryodema nigroptera Zheng

REN Cai-Hong** LI Xiao-Yu WU Zhe ZHANG Xiao-Min*

[Abstract]    [Download]

27.Effectiveness of seven pesticides in controlling wheat blossom midge and wheat aphids

ZHANG Jian1** LIU Yang-Li2 TIAN Xu-Tao1 XU Ye3 CHENG Wei-Ning1***

[Abstract]    [Download]

28.Screening of highly virulent strains of fungi entomopathogenic to Scolytus schevyrewi Semenov

FAN Li-Hua1** NIU Hui-Lin2 ZHANG Jin-Tong1*** LIU Jin-Long1 YANG Mei-Hong1ZONG Shi-Xiang3

[Abstract]    [Download]

31.EAG and GC-EAD techniques

HUANG Cui-Hong1 LI Jing-Jing2 ZHOU Lin2 YAN Feng-Ming2**

[Abstract]    [Download]

32.Chemical analysis techniques for infochemicals

LI Jing-Jing1 LEI Cai-Yan1 HUANG Cui-Hong2 ZHOU Lin1 YAN Feng-Ming1**

[Abstract]    [Download]

33.The windtunnel technique

LI Jing-Jing1 HUANG Cui-Hong2 ZHOU Lin1 YAN Feng-Ming1**

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2021 Chinese Journal of Aplied Entomology