Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2014年51卷第6期

1.Progress in research on the characteristics and functions of trehaloseand the TPS gene in insects

TANG Bin1** XU Qing-Ye1 ZHAO Li-Na1 WANG Shi-Gui1 ZHANG Fan2***

[Abstract]    [Download]

3.Advancement of new prevent and control technologies for aphids in wheat and vegetable

FAN Jia1 LIU Yong2 ZENG Jian-Guo3 GUO Mei4 SUN Jing-Rui1CHENG Pi3 CHEN Ju-Lian1**

[Abstract]    [Download]

4.Impact of global warming on cereal aphids

MA Chun-Sen1** MA Gang1 ZHAO Fei2

[Abstract]    [Download]

6.Progress in research on the biology, ecology and control of the wheat blossom midge

WU Yu-Qing** MIAO Jin GONG Zhong-Jun DUAN Yun JIANG Yue-Li LI Tong

[Abstract]    [Download]

8.Effect of wheat plant volatiles on aphids and associated predator behavior: selection of efficient infochemicals for field study

XIE Hai-Cui1 Durieux Delphine 2 FAN Jia1 LIU Yong3 Bragard Claude 4 Haubruge Eric2 SUN Jing-Ru

[Abstract]    [Download]

9.Cloning and RNA interference analysis of the Sitobion avenae salivary protein C002 gene

LI Xue-Feng1** FAN Jia2 SUN Yong-Wei1 WANG Gen-Ping1 CHEN Hong-Mei1

[Abstract]    [Download]

10.Alternative splicing of the Ace1 gene in Rhopalosiphum padi field populations

ZUO Ya-Yun1 PAN Hong-Yan1 QIAO Xian-Feng1, 2 CHEN Mao-Hua1**

[Abstract]    [Download]

11.Demographic and quantitative food web analysis of Sitobion avenae and its natural enemies

CHI Bao-Jie1** ZHU Ying-Fei1 Vandereycken Axel2 CHEN Ju-Lian3 LIU Yong1, 4***

[Abstract]    [Download]

12.Monitoring the migration of Sitobion avenae (Fabricius) by suction trapping

LI Ke-Bin** DU Guang-Qing** YIN Jiao ZHANG Shuai CAO Ya-Zhong***

[Abstract]    [Download]

14.Resistance of major wheat varieties to Rhopalosiphum padi (Linnaeus) in SichuanProvince

WEI Hui-Ting1** LI Jun2 WU Chun2 XIANG Yun-Jia1 LI Chao-Su2 YANG Wu-Yun2 TANG Yong-Lu2***

[Abstract]    [Download]

15.Effect of storage temperature on the parasiticabilityofPyemotes tritici

LIU Jie1** LUO You-Qing1 ZONG Shi-Xiang1 WANG Jin-Lin2SONG Dong-Bing3 TAO Jing1***

[Abstract]    [Download]

17.Expression, purification and crystallization ofHelicoverpa armigera CYP337B3

WANG Lu-Lu1, 2** WANG Jing-Min2, 3 FU Sheng2*** WANG Ying2***

[Abstract]    [Download]

23.Effect of sex ratio on the reproductive potentials and longevity of the beet webworm, Loxostege sticticalis

LI Min-Min1** CHENG Yun-Xia1 XIAO Yong-Hong1, 2 LUO Li-Zhi1***JIANG Xing-Fu1 ZHANG Lei1

[Abstract]    [Download]

24.Measurement of the thermal resistance of Bombus terrestris L.

XU Xi-Lian1** CHENG Shang1, 2 WANG Feng-He1 WU Jie3

[Abstract]    [Download]

26.Diagnosis of the black queen cell virus (BQCV) by loop-mediated isothermal amplification

ZHUANG Ming-Liang** LI Jiang-Hong CHEN Da-Fu LIANG Qin***

[Abstract]    [Download]

29.Biological and ecological characteristics of Chorthippus albonemus Cheng et Tu (Orthoptera: Arcypteridae)

WEI Shu-Hua1** ZHANG Yu2 ZHANG Rong1*** GAO Li-Yuan1HUANG Wen-Guang2 YU Zhao2

[Abstract]    [Download]

33.

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology