Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2015年52卷第5期

1.Genetic control and paratransgenesis of mosquito-borne diseases

CUI Chun-Lai1, 2** CHEN Jing-Jing1, 2** WANG Si-Bao2***

[Abstract]    [Download]

3.Review of research on insect DNA methylation

CHEN Wei1, 2, 3** XU Xue-Jiao1, 2, 3 CHEN Nan-Jing1, 2, 3 HE Wei-Yi1, 2, 3*** YOU Min-Sheng1, 2,

[Abstract]    [Download]

4.A new perspective on the screening and blending of volatile pest attractants derived from plants

LI Wei-Zheng1** HU Jing-Jing1 CHEN Han-Jie2 GUO Xian-Ru1WANG Qiong1 YUAN Guo-Hui1***

[Abstract]    [Download]

5.Effects of photoperiod and temperature on the emergence, behavior and pathogen infection of Carposina sasakiiMatsumura

ZHAO Nan1, 2** GUO Ting-Ting2 YU Yi2 ZHANG Si-Cong2 MEN Xing-Yuan2 SUN Ting-Lin2 XU Yong-Yu1**

[Abstract]    [Download]

8.Reproductive behavior of Malacosoma neustria testacea Motschulsky and the relative effectiveness of different attractants in the field

WU Yu-Jie1** LIU Zhi-Xiong1 ZHANG Jin-Tong1*** CHEN Xu-Peng1HAO Ai-Zhong2 LI Jian-Bing3

[Abstract]    [Download]

10.Research on discrimination dose of acetamiprid and bifenthrin in Aphis citricola van der Goot

FENG Yun-Tao1, 2** WANG Zhen1 ZHANG Run-Xiang1, 2 YU Qin1, 2 LIU Zhong-Fang1, 2 GAO Yue1, 2 FA

[Abstract]    [Download]

11.Effects of different surfactants on the toxicity of beta-cyfluthrin EW to Carposina sasakii Matsumura (Lepidoptera: Carposinidae)

ZHANG Peng-Jiu** GAO Yue SHI Gao-Chuan GUO Rui-Feng LIU hong-Fang FENG Yun-Tao ZHANG Run-Xiang

[Abstract]    [Download]

13.The population dynamics and monitoring of Apolygus lucorum in vineyards

GAO Su-Hong1, 2** LU Chang-Kuang1*** ZHAO Chun-Ming1 WANG Shuo1 ZHOU Ya-Ru1

[Abstract]    [Download]

15.Identification and expression analysis of chitin synthase and related enzymes in the chitin biosynthetic pathway genes of Cnaphalocrocis medinalis

YU Hai-Zhong1** HUANG Ke-Hui1** WANG Wan-Ling2 LIU Ming-Hui3 YANG Xin1 ZHANG Yan3 XU Jia-Ping1

[Abstract]    [Download]

16.Cloning and functional analysis of the Ldcht10 gene sequence in Lymantria dispar larvae

LIU Jian-Hong** ZHANG Chang ZHAO Qiu-Yong FAN Xiao-Jun***

[Abstract]    [Download]

18.Storage conditions affect the toxicity of E. coli expressing S-adenosyl-L- homocysteine hydrolase (SAHase) gene dsRNA to potato beetles

LI Xiao-Xu1, 2** FU Kai-Yun3 LI Guo-Qing3 WANG Gang2Tuerxun1 HE Jiang1 GUO Wen-Chao1***

[Abstract]    [Download]

22.Inbreeding depression in captive-raised diamondback moths

PU Yu-Chen** HUANG Bin HOU You-Ming***

[Abstract]    [Download]

23.The effect of mating on the expression of antimicrobial peptides in female Helicoverpa armigera

FAN Yin-Yin** DU Meng-Fang WANG Qiong LIU Xiao-Ming AN Shi-Heng LI Wei-Zheng GUO Xian-Ru YUAN

[Abstract]    [Download]

25.Effects of selenium on the development of Ostrinia furnacalis (Guenée)

HAN Xiao-Xia** ZHENG Li-Xia WEI Hong-Yi*** WANG Guang-Li

[Abstract]    [Download]

26.Study of the flight ability of Calliptamus italicus (L.)

REN Jin-Long** ZHAO Li*** ZHAO Xiong-Fei ZHAO Yan

[Abstract]    [Download]

27.Investigation and taxonomic revision of green tea leafhopper species of Guizhou and other provinces in South China

YU Xiao-Fei1** MENG Ze-Hong1, 2 YANG Mao-Fa1*** ZHOU Yu-Feng2 HAN Chang1, 3 ZOU Xiao4

[Abstract]    [Download]

28.Identification of chafers using near-infrared spectra

Lü Xin-Hang1** GAO Chuan-Bu1 TIAN You-Wen2 WANG Xiao-Qi1*** FANG Hong1

[Abstract]    [Download]

29.A parallel equivalent electrocircuit model of the electroantennogram signals of male Bombyx mori

SU Jun** LI Ya-Ru ZHONG Di LU Chao CHEN Min-Jia WANG Shi-Fa*** ZHAO Bo-Guang***

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2021 Chinese Journal of Aplied Entomology