Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2019年56卷第1期

3.Research progress on plastic-feeding yellow mealworms

WANG Zhe XIN Xin LIU Ji-Yuan ZHANG Ya-Lin**

[Abstract]    [Download]

4.Progress in research on the compound eye structure and visual navigation of insects

WEN Chao1** MA Tao1 WANG Cai1 WEN Jun-Bao2 JI Ying-Chao3 WEN Xiu-Jun1***

[Abstract]    [Download]

5.Natural enemies of Caloptilia theivora

BI Shou-Dong1** ZHANG Shu-Ping1 YU Yan1 WANG Zhen-Xing1 LI Shang2 WANG Jian-Pan1 ZHOU Xia-Zhi

[Abstract]    [Download]

6.Important natural enemies of Ricania speculum and the spatial relationship between these predators and this pest

CHENG Xian1** ZHANG Shu-Ping1 YU Yan1 BI Shou-Dong1*** WANG Zhen-Xing1 LI Shang2 WANG Jian-Pan

[Abstract]    [Download]

7.Spatial relationship between Ricania speculum and its natural enemies based on the square variance analysis of cluster samples

BI Shou-Dong1** ZHANG Shu-Ping1 YU Yan1 WANG Zhen-Xing1 ZHOU Xia-Zhi2 LI Shang1 YAN Ping1 ZO

[Abstract]    [Download]

8.Effectiveness of Harmonia axyridis Pallas reared on Ephestia kuehniella Zeller eggs as a biological control for Aphis craccivora Koch

SUN Li1, 2, 3, 4** CHEN Xia1, 2, 3, 4 ZHANG Yan-Xuan1, 2, 3, 4*** ZHAO Ling-Ling2 LIN Jian-Zhe

[Abstract]    [Download]

9.Effects of temperature on the development and predation of Aphidoletes aphidimyza (Rondani) larvae

LIN Qing-Cai** CHEN Hao YIN Yuan-Yuan ZHANG Si-Cong YU Yi ZHUANG Qian-Ying ZHENG Li ZHAI Yi-

[Abstract]    [Download]

11.Predation of Orius sauteri on Thrips hawaiiensis in the laboratory

FU Bu-Li1** QIU Hai-Yan1 LI Qiang1 SUN Yan-Tang2 ZHOU Shi-Hao2 YANG Shi-You2 LI Shan-Guang1

[Abstract]    [Download]

12.Construction of a western flower thrip yeast two-hybrid library and TSWV membrane protein bait vectors

WAN Yan-Ran1** ZHENG Xiao-Bin2 YUAN Jiang-Jiang2 ZHANG You-Jun2 WU Qing-Jun2***

[Abstract]    [Download]

13.Phylogenetic analysis of Achroia grisella Fabricius based on the mitochondrial cytochrome c oxidase subunit I gene

ZHANG Yong-Hong** ZHU Feng TANG Fen-Fen SHAO Yu-Lan YANG Shuang BAI Xing-Rong***

[Abstract]    [Download]

14.Effects of different diets on the feeding and digestive enzyme activity of Cnaphalocrocis medialis

LI Chuan-Ming1, 2** QI Jian-Hang1 HAN Guang-Jie1, 2 LIU Qin1 YANG Ya-Jun3 LV Zhong-Xian3 XU Jia

[Abstract]    [Download]

15.Life table and population dynamics of Frankliniella occidentalis in Lhasa, Tibet

YUAN Jiang-Jiang1** YANG Jie2 LI Chuan-Ren1 ZHANG You-Jun3 WU Qing-Jun3***

[Abstract]    [Download]

18.Effects of bleach powder on the midgut digestive enzymes of silkworms

LI Chang1** ZHOU Yi1** ZHANG Yu-Qin1 CHEN Lin1 YANG Ren-Kui2*** FENG Li-Chun1***

[Abstract]    [Download]

19.Inheritance of resistance to abamectin+pyridaben in Tetranychus truncatus Ehara

SONG Li-Wen** LI Wei-Zhen GUO Hong-Ru WANG Sen-Shan SHEN Hui-Min

[Abstract]    [Download]

20.Damage caused by two kinds of scale insect on Pyrus sinkangensis

ZHANG Bei1** Adil·Sattar1*** Yasin·Ghopur2 ZHOU Wei-Feng

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology