Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2019年56卷第3期

2.The natural enemies of the fall armyworm Spodoptera frugiperda and their application in biological control programs

TANG Pu WANG Zhi-Zhi WU Qiong LIU Yin-Quan SHI Min HUANG Jian-Hua CHEN Xue-Xin**

[Abstract]    [Download]

4.Advances in research on insecticide resistance in the Tephritidae

AO Guo-Fu1, 2** LIN Jia1 LIU Xu-Xiang1 JI Qing-E1***

[Abstract]    [Download]

8.Cloning and expression of the Bactrocera cucurbitae (Coquillett) heat shock protein 90 gene

JIANG Jian-Jun** HUANG Li-Fei LI Liu-Feng CHEN Hong-Song WANG Feng-Ying*** YANG Lang***

[Abstract]    [Download]

10.Feeding preferences of newly-emerged Bactrocera minax

MA Yue-Kun1** CHAMBI Consolatha2** LI Zai-Yuan HUANG Cong SHAO Rui WANG Fu-Lian***

[Abstract]    [Download]

11.Influence of starvation on the activity ability of Bactrocera minax

DU Tian-Hua1** LI Zai-Yuan1 HUANNG Cong1 WANG Fu-Lian1*** LI Chuan-Ren1 GUI Lian-You1 ZHANG Gu

[Abstract]    [Download]

13.Population dynamics of Bactrocera dorsalis and the damage caused by this pest in citrus orchards

WANG Ming-Zhao** YANG Ting-Mi*** LI Xian-Liang LOU Bing-Hai HUANG Hui-Ying ZHAO Xiao-Long ZHANG

[Abstract]    [Download]

15.The potential economic loss of chili industry in China caused by Bactrocera latifrons (Hendel) based on @RISK

KANG De-Lin** SUN Hong-Yu QIN Yu-Jia LU Guo-Cai LAN Shuai LI Zhi-Hong***

[Abstract]    [Download]

16.Analysis of genetic variation among geographic populations of Calliptamus italicus in Xinjiang based on mitochondrial Cytb gene sequences

XU Ye1** MAI Ji-Wei2 LI Rui-Xue1 XU Li-Feng1 YU Bing-Jie1 YUAN Liang1 ROMAN Jashenko3 JI Ron

[Abstract]    [Download]

17.Cloning and differential expression of the Apis cerana cerana and Apis mellifera ligustica odorant binding protein gene OBP12

DU Ya-Li1** FENG Yu-Jia1** MA Wei-Hua2 TAI Miao-Miao1 LI Xin-Yu1 SU Wen-Ting1 ZHAO Hui-Ting3 J

[Abstract]    [Download]

19.Effect of different food plants on the reproduction and life table parameters of adult Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae)

ZENG Zhao-Hua1, 2** LIN Tao1, 2** CHEN Yi-Xin1, 2 CHEN Yong1, 2 ZHAO Jian-Wei1, 2 TIAN Hou-Jun1

[Abstract]    [Download]

20.Effect of azadirachtin on the hemocytes of Oxya chinensis

WANG Xiao-Li1* ZHANG Xue-Juan1 ZHANG Xin1 LIU Qing-Hua2 ZHANG Xiao-Min1**

[Abstract]    [Download]

21.Effects of temperature stress on the nutrient content and total antioxidant capacity of the gypsy moth

SHI Zhong-Bin** ZENG Jian-Yong** GUO Jia-Xing ZHANG Guo-Cai*** ZHANG Jie*** SHI Jiang-Hong

[Abstract]    [Download]

23.Effects of crop distribution on the occurrence of Athetis lepigone (M?schler)

GUAN Xiu-Min1** XU Zhao-Chun1*** LI Li-Li2 CHEN Shu-Juan2 LIU Mai-Feng3 HU Ying-Hua4

[Abstract]    [Download]

25.Best conditions for rearing Etiella zinckenella (Treitschke)

CHI Jia-Jia1** ZHU Wen-Jun1 LIU Jin2 CHEN Peng1 LIU Jun-Zhan3 LIU Yong-Jie1***

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology