Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2019年56卷第4期

1.Current status of insecticide resistance in Spodoptera frugiperda and counter measures to prevent its development

WU Yi-Dong;SHEN Hui-Wen;ZHANG Zheng;WANG Xing-Liang;SHI Yu;WU Shu-Wen;YANG Yi-Hua

[Abstract]    [Download]

4.Progress in the study of insect cuticle development and prospects for future research

LIU Xiao-Jian;LIU Wei-Min;ZHAO Xiao-Ming;ZHANG Jian-Zhen;MA En-Bo

[Abstract]    [Download]

8.Progress in research on Neoseiulus californicus (McGregor)

XIAO Rong;YI Tian-Ci;GUO Jian-Jun;JIN Dao-Chao***

[Abstract]    [Download]

9.Analyses of the nutritional requirements of Tetranychus urticae

HE Yong-Juan;JIA Bing-Hong;Lü Jia-Le;WANG En-Dong;XU Xue-Nong

[Abstract]    [Download]

10.Effect of temperature stress on the antioxidant capacity of Tyrophagus putrescentiae (Schrank)

WANG Jing; QUE Sheng-Quan;XI Jian-Fei;ZOU Zhi-Wen;XIN Tian-Rong;XIA Bin

[Abstract]    [Download]

11.Wolbachia suppresses Spiroplasma in female Tetranychus truncatus

XIE Kang;YANG Kun;HUO Shi-Mei;BING Xiao-Li;XIA Xue;HONG Xiao-Yue

[Abstract]    [Download]

12.Effects of heavy metal lead on the morphology and SOD and GST activity of Aleuroglyphus ovatus

ZHU Pei-Pei; WANG Ding;MO Wei-Fen;XIA Bin;ZOU Zhi-Wen

[Abstract]    [Download]

14.Evaluation of Euseius nicholsi as a biological control for three species of spider mites in rubber plantations

JIA Jing-Jing;FU Yue-Guan;ZHANG Fang-Ping;ZHOU Shi-Hao;NIE Yue;CHEN Jun-Yu

[Abstract]    [Download]

17.Life table of Amblyseius swirskii fed on three substitute prey species

ZHENG Yuan;SONG Zi-Wei;ZHANG Bao-Xin;XIE Yong-Hui;WANG Zhi-Jiang;OUYANG Jin; LI Dun-Song

[Abstract]    [Download]

18.Optimizing the release of Neoseiulus bicaudus to control Tetranychus turkestani on string beans

FU Zhen-Shi;SU Jie;DONG Fang;HAN Guo-Dong;ZHANG Jian-Ping

[Abstract]    [Download]

22.The bioactivity of fused heterocyclic compounds of pyraquinil against Spodoptera frugiperda

HUANG Su-Qing; ZHANG Zhi-Xiang; JIANG Xun-Yuan;XU Han-Hong

[Abstract]    [Download]

23.Comparison of the effectiveness of chemical and biological agents for the emergency control of Spodoptera frugiperda in the field

YAN Wen-Juan; YANG Shuai;WANG Yong-Qing;ZHENG Qun;ZHANG Zhi-Xiang;XU Han-Hong

[Abstract]    [Download]

24.Molecular cloning and expression analysis of the Sesamia inferens aquaporin (SiAQP) gene

XIAO Tian-Jing;TANG Xiao-Tian;LU Ming-Xing;MA De-Ying;DU Yu-Zhou

[Abstract]    [Download]

25.Diversity of airborne insects in Sansha City, Hainan Province

ZHOU Xian-Yong; ZHAO Sheng-Yuan;CHEN Shao-Jian;CAI Bo;TANG Hai-Rong;WU Kong-Ming

[Abstract]    [Download]

26.Karyotype analysis of a pollinator, and a non-pollinator, of Ficus auriculata Loureiro

WU Shi-Bo;LIU Qing;YANG Pei;YANG Da-Rong;PENG Yan-Qiong

[Abstract]    [Download]

28.Morphological ontogeny of Aphidoletes aphidimyza (Rondani)

WANG Xiu-Qing;WANG Xiao-Yan;YU Xiao-Fei;HUANG Chun-Yang;SHEN Xiu-Xian;YANG Xian-Cai

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology