Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2019年56卷第4期

1.Current status of insecticide resistance in Spodoptera frugiperda and counter measures to prevent its development

WU Yi-Dong** SHEN Hui-Wen ZHANG Zheng WANG Xing-Liang SHI Yu WU Shu-Wen YANG Yi-Hua

[Abstract]    [Download]

4.Progress in the study of insect cuticle development and prospects for future research

LIU Xiao-Jian** LIU Wei-Min ZHAO Xiao-Ming ZHANG Jian-Zhen*** MA En-Bo***

[Abstract]    [Download]

8.Progress in research on Neoseiulus californicus (McGregor)

XIAO Rong** YI Tian-Ci GUO Jian-Jun JIN Dao-Chao***

[Abstract]    [Download]

9.Analyses of the nutritional requirements of Tetranychus urticae

HE Yong-Juan** JIA Bing-Hong Lü Jia-Le WANG En-Dong XU Xue-Nong***

[Abstract]    [Download]

10.Effect of temperature stress on the antioxidant capacity of Tyrophagus putrescentiae (Schrank)

WANG Jing1** QUE Sheng-Quan2** XI Jian-Fei1 ZOU Zhi-Wen1 XIN Tian-Rong1 XIA Bin1***

[Abstract]    [Download]

11.Wolbachia suppresses Spiroplasma in female Tetranychus truncatus

XIE Kang** YANG Kun HUO Shi-Mei BING Xiao-Li XIA Xue HONG Xiao-Yue***

[Abstract]    [Download]

13.Effects of artificial diets supplemented with different nutrient sources on the biology of Neoseiulus californicus

LIU Jing-Yue1, 2** Lü Jia-Le2 WANG En-Dong2 XU Xue-Nong2 WANG Sen-Shan1***

[Abstract]    [Download]

14.Evaluation of Euseius nicholsi as a biological control for three species of spider mites in rubber plantations

JIA Jing-Jing1** FU Yue-Guan1, 3 ZHANG Fang-Ping1, 3 ZHOU Shi-Hao2 NIE Yue2 CHEN Jun-Yu1, 3***

[Abstract]    [Download]

17.Life table of Amblyseius swirskii fed on three substitute prey species

ZHENG Yuan1, 2** SONG Zi-Wei1 ZHANG Bao-Xin1*** XIE Yong-Hui3 WANG Zhi-Jiang3 OUYANG Jin3 LI D

[Abstract]    [Download]

18.Optimizing the release of Neoseiulus bicaudus to control Tetranychus turkestani on string beans

FU Zhen-Shi** SU Jie DONG Fang HAN Guo-Dong ZHANG Jian-Ping***

[Abstract]    [Download]

20.Pilot study of the population dynamics of predatory mites and pest leaf mites in citron-lemon orchards

SONG Zi-Wei1** FANG Xiao-Duan2** ZHANG Bao-Xin1*** LI Dun-Song1***

[Abstract]    [Download]

22.The bioactivity of fused heterocyclic compounds of pyraquinil against Spodoptera frugiperda

HUANG Su-Qing1** ZHANG Zhi-Xiang2*** JIANG Xun-Yuan2 XU Han-Hong2***

[Abstract]    [Download]

24.Molecular cloning and expression analysis of the Sesamia inferens aquaporin (SiAQP) gene

XIAO Tian-Jing1, 2** TANG Xiao-Tian2 LU Ming-Xing2 MA De-Ying1*** DU Yu-Zhou2***

[Abstract]    [Download]

25.Diversity of airborne insects in Sansha City, Hainan Province

ZHOU Xian-Yong1, 2** ZHAO Sheng-Yuan2 CHEN Shao-Jian3 CAI Bo4 TANG Hai-Rong3 WU Kong-Ming2***

[Abstract]    [Download]

26.Karyotype analysis of a pollinator, and a non-pollinator, of Ficus auriculata Loureiro

WU Shi-Bo1, 2, 4** LIU Qing3** YANG Pei1 YANG Da-Rong1*** PENG Yan-Qiong1, 2 SONG Juan4

[Abstract]    [Download]

28.Morphological ontogeny of Aphidoletes aphidimyza (Rondani)

WANG Xiu-Qing1** WANG Xiao-Yan3*** YU Xiao-Fei2 HUANG Chun-Yang3 SHEN Xiu-Xian1 YANG Xian-Cai4

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2020 Chinese Journal of Aplied Entomology