Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2020年57卷第4期

2.Research progress in transcription factor MYC2 mediating plant resistance to biological stress

XIE Peng-Fei; ZHU Lei;FENG Ling;WU Jin-Cai;LIU Jing-Lan

[Abstract]    [Download]

7.Clone and expression analysis of three glutathione-S-transferase genes in different host-specific types of Aphis gossypii Glover

WANG Chuan-Peng;ZHANG Shuai; GAO Xue-Ke;LUO Jun-Yu;ZHU Xiang-Zhen;WANG Li ZHANG Kai-Xin; YANG Yi-Hua;CUI Jin-Jie

[Abstract]    [Download]

9.Effects of Guadipyr on voltage-gated calcium and potassium channels in central neurons of Helicoverpa armigera

GUAN Dan-Yang;JIANG Xiao-Wei;LI Qing-Ya;LIU Xiao;MA Yong-Qiang;CHEN Qiang;LI-Byarlay Hongmei

[Abstract]    [Download]

11.Effect of a lethal concentration of deltamethrin on the growth and nutrient content of Acyrthosiphon solani nymphs

GAO Yun-Lei;HAN Lan-Lan;ZHAO Kui-Jun;ZHANG Wen-Lin;XIAO Jian-Fei;CHEN Juan;GAO Li-Tong;DENG

[Abstract]    [Download]

12.Susceptibility of cruciferous vegetable aphids in Guizhou province to insecticides

LI Wen-Hong;LI Tian-Qun;YAND Li-Juan;DENG Li-Rong;WANG Hui-Min;ZHOU Yu-Hang;LI Feng-Liang

[Abstract]    [Download]

13.Accurate identification of Spodoptera frugiperda (Smith)

FENG Bo;GUO Qian-Shuang;WANG Hao-Jie;PAN Lie-Ming;DU Yong-Jun

[Abstract]    [Download]

14.Cloning, sequence characterization and expression of the Apis mellifera amPGAM2 gene

OUYANG Xia-Hui;PENG Shuai;XU Wen-Kai;ZHU Xue-Lei;ZHENG Xiang-Xiang;CHEN Hong

[Abstract]    [Download]

17.The incompatibility of using both insecticides and Cotesia chilonis to control Chilo suppressalis in the field

HE Fu-Jing;ZHU Feng;YAN Wei-Fei;LU Ming-Xing;HANG San-Bao;DU Yu-Zhou

[Abstract]    [Download]

18.Effects of Rickettsia infection on the ecological characteristics of whitefly Bemisia tabaci

WANG Zi-Qi;LIU Yuan;SHI Pei-Qiong;AN Xuan;QIU Bao-Li

[Abstract]    [Download]

20.The effects of different agricultural organic wastes on the biological characteristics of Protaetia (Liocola) brevitarsis (Lewis)

YANG Liu;ZHANG Guang-Jie;XU Tao;ZHANG Lian-Jun;LI Jin-Lan;ZHANG Shuai;QIANG Song;MA De-Ying LIU Yu-S

[Abstract]    [Download]

21.The structure, spaciotemporal dynamics, and diversity of mosquito communities in Wuhan

GUO Hui;LI Hua-Gang;WU Lin;DING Hao;LIU Jing;WU Tai-Ping;TIAN Jun-Hua

[Abstract]    [Download]

23.Mating and oviposition of Emeia pseudosauteri (Coleoptera: Lampyridae)

CHEN Shen-Zhi;CAO Cheng-Quan;TONG Chao;XU Dan-Yang;YANG Meng-Bing;YE Chao

[Abstract]    [Download]

24.Extraction and analysis of numerical characteristics from forewings of three plant hopper species (Homoptera: Ricaniidae)

PAN Peng-Liang;HONG Feng CHEN;Jun-Hua;LIU Hong-Min;YIN Xin-Ming;XIONG Jian-Wei

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology