Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2022年59卷第3期

1.Progress in research on the estimating time of death based on insect evidence

WU Shi-Hao; WANG Ji-Fen;BAI Hai-Tao;ZHANG Zhen;LU Peng-Wu

[Abstract]    [Download]

3.Cloning and expression of Spodoptera frugiperda V-ATPase subunit A, B, C and D genes

QIU Qi-Qi;FU Xiao-Zheng;WANG Meng-Ke;LI Rui;ZHAO Te;ZHOU Lin

[Abstract]    [Download]

5.Effects of mating and temperature on sex pheromone communication in Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)

LIU Si-Ruo;GUO Jin-Meng;ZHENG Shu-Hao;YAN Qi;GUO Hui-Fang;DONG Shuang-Lin

[Abstract]    [Download]

6.The predatory functional responses of Sycanus croceovittatus preying on Spodoptera frugiperda larvae

CHEN Su-Yi;ZHAO Ping;SHI Ai-Min;SHI Ping-Li;CAI Wan-Zhi;SHI An-Xian; LI Hu

[Abstract]    [Download]

7.Effect of feeding Spodoptera frugiperda corn or sorghum on oviposition site selection and fitness

Lü Liang;XIA Hong-Xia;GUO Lei;CHANG Xiang-Qian;WANG Peng;ZHANG Shu

[Abstract]    [Download]

8.The pathogenicity of Metarhizium rileyi FJMR2 to different age classes of Spodoptera frugiperda

DING Xue-Ling;YAO Feng-Luan;ZHENG Yu;ZHAO Jian-Wei;LU Xue-Song;WANG Zhu-Hong;HE Yu-Xian

[Abstract]    [Download]

10.Functional analysis of ferritin genes in Riptortus pedestris

YAN Xiao-Tian;LI Jun-Min;SUN Zong-Tao;ZHANG Chuan-Xi;CHEN Jian-Ping;HUANG Hai-Jian

[Abstract]    [Download]

11.The transcriptional response of Knickkopf family genes to 20-hydroxyecdysone in Locusta migratoria

ZHANG Rui;ZHAO Xiao-Ming; LIU Xiao-Jian;ZHANG Xue-Yao;ZHANG Jian-Zhen

[Abstract]    [Download]

12.Effect of adding folic acid to the larval diet of Apis mellifera ligustica on DNA methylation and female development

JING Hong-Yu;YAO Yu-Feng;HAN Kai;LEI Li;SUN Gui-Yun;WANG Hong-Fang;XU Bao-Hua

[Abstract]    [Download]

13.Cloning and expression of 3h-161 gene encoded by Heliothis virescens ascovirus 3h (HvAV-3h)

CHEN Bin;XU Cun-Yi;LI Ni;TAN Yun;YU Huan;HUANG Guo-Hua

[Abstract]    [Download]

14.Identification of single nucleotide polymorphism (SNP) and insertion- deletion (InDel) mutation loci in Apis cerana cerana

WU Ying;CAI Zong-Bing;XU Ya-Jing;GUO Yi-Long;BAO Jia-Yi; KANG Yu-Xin;YE Ya-Ping;QIAN Jia-Jun;ZHANG K

[Abstract]    [Download]

15.Identification and analysis of SNP and InDel loci in Nosema ceranae

ZHANG Wen-De;CAI Zong-Bing;LONG Qi;WU Ying;SUN Ming-Hui;KANG Yu-Xin;HU Ying;ZHAO Xiao;CHEN Da-Fu;GUO

[Abstract]    [Download]

16.Effects of exposing differential developmental stages to short-term cold on the survival and reproduction of Plutella xylostella

CUI Rui-Yuan;MA Jia-Qi;JIN Bo;XU Hao-Tian;LI Ting;HU Jun-Hua;JIA Li;YAN Xia;LI Bo-Liao;XU Shi-Cai

[Abstract]    [Download]

18.Effects of different honeybee pheromones on the honey production and reproductive performance of Apis cerana cerana

LI Xin;ZHANG Jin-Ming;TU Qun;IANG Wu-Jun;XI Fang-Gui;HE Xu-Jiang;ZENG Zhi-Jiang

[Abstract]    [Download]

19.Identifying damage inflicted by Halyomorpha halys on kiwifruit crops

CHEN Ju-Hong;LI Wen-Jing; LI Jian-Jun;YAO Chun-Chao;MA Gang;SHI Shu-Sen;ZHANG Feng;ZHANG Jin-Ping

[Abstract]    [Download]

20.Network analysis of Aspongopus chinensis defense secretions

YU Heng-Mei;ZHAO Shuai;GUO Jian-Jun

[Abstract]    [Download]

21.Identification of the entomopathogenic fungus LL-01 and assessing its pathogenicity to two mealybugs

HUANG Peng;YAO Jin-Ai;LAN Yan-Yang;YU De-Yi;HOU Xiang-Yu

[Abstract]    [Download]

22.Emergence and landing positions of Dendroctonus valens in Heilihe

LIU Yi-Zhou;GAO Bing-Tao;ZHANG Shao-Peng;REN Li-Li;LUO You-Qing

[Abstract]    [Download]

23.Evaluation of the effectiveness, environmental benefit and cost-effectiveness, of using Trichogramma dendrolimi as a biological control for sorghum pests

ZHANG Ji-Hong;GUO Li; MIAO Lin;MENG Qian;ZHANG Huan;TONG Yan;WANG Hong-Tuo;LI Xuan;Lü Peng;WANG Jin-

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology