Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2020年57卷第3期

1.Advances in the management of insect pests of cotton in China since the 21st century

LU Yan-Hui; LIANG Ge-Mei;ZHANG Yong-Jun;YANG Xian-Ming

[Abstract]    [Download]

2.Review of research on parasitoids and their use in biological control in China

SHI Min;TANG Pu; WANG Zhi-Zhi;HUANG Jian-Hua;CHEN Xue-Xin

[Abstract]    [Download]

3.Progress in research on diamondback moth (Plutella xylostella) outbreaks and the management of resistance in this pest

LI Zhen-Yu;XIAO Yong;WU Qing-Jun; SHEN Ai-Dong;WANG Xing-Liang;ZHANG Jin-Ming;FENG Xia

[Abstract]    [Download]

4.Progress in research on the functions of insect maternal effect genes

YANG Mei;HE Jing-Yi;LIN Jia;WANG Fang-Hai

[Abstract]    [Download]

5.Effects of aphid saliva on plant cell wall structure and defensive mechanisms

TONG Jia-Hui;GUO Hui-Juan;ZHAO Zi-Hua;SUN Yu-Cheng

[Abstract]    [Download]

6.Semiochemicals used in chemical communication by phytophagous gall midges

ZHANG Fan;CHEN Jun;LU Peng-Fei;LIU Sai;GUO Kun;XU Rong;QIAO Hai-Li;XU Chang-Qing

[Abstract]    [Download]

7.Insect gut microbiota research: Progress and applications

ZHOU Fan;PANG Zhi-Chang;YU Xiao-Qiang;WANG Xiao-Yun

[Abstract]    [Download]

11.Gene cloning and expression analysis of the Nilaparvata lugens (Hemiptera:Delphacidae) BphMIF1 gene

YE Sui;FENG Pei;ZHONG Xiao;MA Qi-Qi;ZENG Man;QI Jing-Wen; WANG Xiang-Ping;YANG Ya-Zhen;ZHANG Jian-Min

[Abstract]    [Download]

15.Effects of semilethal and sublethal doses of imidacloprid on Aphis glycines (Hemiptera: Aphididae)

ZHANG Ao-Nan;HAN Lan-Lan;ZHAO Kui-Jun;ZHANG Wen-Lin;XIAO Jian-Fei;CHEN Juan;GAO Li-Ton

[Abstract]    [Download]

17.Biological characteristics of a fenpropathrin-resistant strain of Neoseiulus barkeri including cross-resistance to commonly used pesticides in orange orchards

HOU Dong-Yuan;CONG Lin;CHEN Fei;YANG Juan-Sheng;ZHOU Hao-Nan;CHENG Lu-Yan;YU Shi-Jiang;LEI Shuang;LIU Hao-Qiang;RAN Chun

[Abstract]    [Download]

18.Effects of high temperature stress on the biology and predatory behavior of Menochilus sexmaculates

JIN Hai-Feng;FU Bu-Li;QIU Hai-Yan;YANG Shi-You;ZHOU Shi-Hao;MA Xiao-Tong;LI Shan-Guang;ZHANG Fang-Ping;TANG Liang-De;LIU Kui

[Abstract]    [Download]

19.Population dynamics and community characteristics of the natural enemies of wheat pests in coastal Jiangsu

SUN Xing-Xing;WANG Kai ;SUN Xin;LI Hong-Yang;GAO Bo;WANG Fan;JIANG Ying-Jie;GU Hui-Ling;ZHANG Jun-Xi;MA Jing-Jing;ZHOU Jia-Chun

[Abstract]    [Download]

20.Arthropod community characteristics and stability in maize fields adjacent to different crop types

ZHANG Jin-Long;CHEN Qiang;CHUAN Die;LI Qiang;ZHANG Xiao-Ming;CHEN Guo-Hua

[Abstract]    [Download]

21.Diversity of Tachinidae in Mt. Huangyi Forest Park, Liaoning, China

ZHAO Yin;GUAN Huan-Huan;HAO Bo;HE Qiao-Qiao;ZHANG Chun-Tian

[Abstract]    [Download]

22.Phylogeny and origin of the oriental tobacco budworm Helicoverpa assulta (Lepidoptera: Noctuidae)

SONG Nan;LI Wei-Zheng;DONG Jun-Feng;DING Shi-Bo;TANG Qing-Bo;MA Ji-Sheng

[Abstract]    [Download]

23.Review of the methodology used in the functional analysis of insect-microbial symbioses

WANG Zheng-Yan;MIAO Shi-Yuan;HE Meng-Ting;WANG Wen-Fang;LU Yu-Jie

[Abstract]    [Download]

24.Producing a digital color illustration of Nemoraea pellucida (Diptera: Tachinidae)

LI Dan;DONG Wen-Bin;JIA Wen-Ying;CUI Jian-Xin

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology