Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2018年55卷第3期

1.Progress in research on insect bursicon and its receptor

GONG Hui-Qiong;ZHAO Xiao-Ming;GUO Dong-Long;MA En-Bo;ZHANG Jian-Zhen

[Abstract]    [Download]

5.Attractiveness of rice plant volatiles to Anagrus nilaparvatae Pang et Wang

LI Ting; WANG Cheng-Pan;JIANG Na-Na;WEI Ji-Qian;MO Jian-Chu

[Abstract]    [Download]

6.The effects of transgenic rice on the feeding behavior of the non-target aphid Rhopalosiphum maidis (Fitch) (Homoptera: Aphididae)

REN Shao-Peng;YANG Fan;GAO Ming-Qing;PU De-Qiang;YE Gong-Yin;SHI Min;CHEN Xue-Xin

[Abstract]    [Download]

8.Age-related morphological changes in Oxya chinensis

HU Xin;PAN Xiao-Dan;ZHOU Bin-Ling;WANG Qi-Mei;CHEN Jia-Hang;WANG Hai-Rui;BAI Yi

[Abstract]    [Download]

14.Preferences of Neoseiulus bicaudus Wainstein for five host plants odours

DONG Fang;ZHANG Yan-Nan;CHEN Jing;ZHANG Jian-Ping

[Abstract]    [Download]

15.Molecular identification and phylogeny of three termite species (Isoptera: Termitidae) based on the mitochondrial 16S rDNA and COⅡ genes

XIAO Yuan-Xi;CHU Jun-Peng;LI Yan;ZHAO Peng-Fei;XI Yu-Qiang;SONG An-Dong;SU Li-Juan

[Abstract]    [Download]

16.DNA barcoding of Sitophilus zeamais (Motschulsky)

CHEN Guang-Hui;LI Yan;LIU Dong;LI Feng-Jie;AYNUR·Abdigini;HU Hong-Ying

[Abstract]    [Download]

18.Preferences of adult Bradysia odoriphaga Yang et Zhang for 13 kinds of organic fertilizers

LI Xiao-Li;ZHANG Li-Huan;CAO Xue;ZHUANG Qian-Ying;YU Yi;ZHOU Xian-Hong

[Abstract]    [Download]

21.Selection of Amphitetranychus viennensis for resistance to spirodiclofen and cross-resistance to seven other acaricides

FENG Yun-Tao;GUO Xiao-Jun1, 2 YU Qin1, 2 ZHANG Run-Xiang;ZHANG Miao;SHI Gao-Chuan

[Abstract]    [Download]

22.Geometric analysis of morphological variation in the wing of Apis cerana cerana from the Qinling-Daba Mountain Areas

QIU Li-Fei;WEI Zhao-Ming;WANG Jun-Jie;LIU Hong-Xia;ZHAO Bai-Xue;ZHANG Yu;LIAN Zhen-Min

[Abstract]    [Download]

23.Taxonomic revision and analysis of the green tea leafhopper species in China’s main tea production area

MENG Zhao-Na;BIAN Lei;LUO Zong-Xiu;LI Zhao-Qun;XIN Zhao-Jun;CAI Xiao-Ming

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology