Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2017年54卷第1期

1.Progress in research on long, non-coding, insect RNA

XIAO Hua-Mei1** LI Mei-Zhen2 LI Fei2**

[Abstract]    [Download]

7.Cloning and expression analysis of the foraging gene in the Chinese honeybee (Apis cerana cerana Fabricius)

MA Wei-Hua1, 2** SHAO You-Quan1 ZHAO Hui-Ting3 MENG Jiao2 TIAN Song-Hao4 DU Ya-Li2 JIANG Yu-S

[Abstract]    [Download]

10.The respiratory metabolism of overwintering Gomphocerus sibiricus (Orthoptera: Acrididae) eggs

HE Li-Zhi1** LIU Yu-Ping1 YAN Meng-Yun1 LIU Qiong1 LI Zhan-Wu2 JI Rong1*** YE Xiao-Fang1***

[Abstract]    [Download]

12.Oviposition preferences and reproductive success of Drosophila suzukii on 4 non-host fruits

LIU Yan1** XIE Dong-Sheng2 ZHANG Feng3 ZHANG Jin-Ping3 HU Chun-Hua3 ZHANG Jian-Mei1 XIONG Yan1

[Abstract]    [Download]

13.Population growth parameters of Phenacoccus solenopsis Tinsley reared on five different vegetables

MA Cai-Liang1, 2** WANG Dong-Sheng1, 2*** TENG Hai-Yuan1 YUAN Yong-Da1*** ZHANG Tian-Shu1 CHANG

[Abstract]    [Download]

14.Mating and oviposition rhythms of Aspongopus chinensis Dallas

GU Xin-Yao** WEI Chao FENG Yao GUO Jian-Jun***

[Abstract]    [Download]

15.Attractiveness of flowering shrubs in urban green space in Beijing to natural enemies of insect pests

WANG Jian-Hong** LI Guang QIU Lan-Fen CHE Shao-Chen SHAO Jin-Li ZHONG Li

[Abstract]    [Download]

16.The effects of water and nitrogen fertilizer on the food preferences of Bemisia tabaci adults

SONG Hai-Yan1** LI Li-Li1 YU Yi1 LU Zeng-Bin1 ZHANG An-Sheng1 ZHOU Xian-Hong1 LI Wen-Qiang2

[Abstract]    [Download]

18.Residual toxicity of seven pesticides to Trichogramma dendrolimi

FENG Hong-Zu1** LIU Jun 1 WANG Lan1 LI Zhi-Gang3 XU Jian-Jun2***

[Abstract]    [Download]

19.Community structure and temporal patterns of insect abundance in young oil-tree forests

LI Mi1, 2** HE Zhen1, 2 LI Ke3 ZHOU Gang1, 2*** LIAO Xiao-Wu4

[Abstract]    [Download]

21.An improved food for rearing the pink stem borer, Sesamia inferens: unripe corn

TANG Hui1, 2 CHEN Fa-Jun1 HAN Lan-Zhi2** PENG Yu-Fa2

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology