Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2014年51卷第1期

1.Plant-mediated support system for natural enemies of insect pests

CHEN Xue-Xin; LIU Yin-Quan; REN Shun-Xiang; ZHANG Fan; Zhang Wen-Qing; Ge Feng

[Abstract]    [Download]

2.A review of insecticide resistance in the natural enemies of pest insects

TANG Liang-De1, 2 , QIU Bao-Li1 , REN Shun-Xiang1

[Abstract]    [Download]

3.Cloning and sequence analysis of the Harmonia axyridis(Coleoptera: Coccinellinae) catalase gene

TANG Bin1, 2** SHI Zuo-Kun1 GUO Hong-Shuang1 WANG Su2 WANG Shi-Gui1 ZHANG Fan2***

[Abstract]    [Download]

4.Maternal effect of diapause in Aphidius gifuensis Ashmead

ZHANG Li-Sheng** , CHEN Hong-Yin , ZHANG Jie, LI Yu-Yan

[Abstract]    [Download]

5.Research on the induction and termination of diapause in Trichogramma dendrolimi

ZHOU Shu-Xiang , LU Xin**, ZHANG Guo-Hong , LI Li-Juan, DING Yan

[Abstract]    [Download]

6.Effect of host and temperature on reproducing of Diadegma semiclausum Hellen

CHEN Fu-Shou**, WANG Yan, ZHANG Hong-Mei ,YANG Yan-Xian , CHEN Zong-Qi***

[Abstract]    [Download]

8.Hunger tolerance of Cyrtorhinus lividipennis

ZHENG Xu-Song HE Jing-Jing XU Hong-Xing YANG Ya-Jun TIAN Jun-Ce LV Zhong-Xian**

[Abstract]    [Download]

9.Biological characteristics of a strain of Metarhizium that is highly pathogenic to Dorysthenes granulosus

YU Yong-Hao** , LONG Xiu-Zhen, ZENG Xian-Ru, WEI De-Wei ,ZENG Tao***

[Abstract]    [Download]

10.Community structure and population dynamics of predacious arthropods in peach orchards

MI Hong-Bin1, 2 CAO Zhu2 ZHANG Fan3 ZHANG Shi-Ze2** LIU Tong-Xian2

[Abstract]    [Download]

12.Effects of suppression of natural enemies on cotton aphids

YU Han-Long1, 2** , MEN Xing-Yuan1**,LI Li-Li1 , ZHOU Xian-Hong1 ZHANG Si-Cong1 ,ZHUANG Qian-Ying1*

[Abstract]    [Download]

13.Effect of suppression of natural enemies on wheat aphids using enclosures in wheat fields

YU Han-Long1, 2** , LI Lin-Mao1 ,ZHANG Si-Cong1, YU Yi1, ZHANG An-Sheng1 , LI Li-Li1,ZHOU Xian-Hong1, Z

[Abstract]    [Download]

15.Phylogenetic relationships among seven Pieridae genera based on partial sequences of the COⅠ and Cytb genes

QIAO Feng , CHEN Zhen-Ning**, CHEN Zhi**, XIE Hui-Chun, SHANG Jun ,KE-Jun

[Abstract]    [Download]

16.Phylogenetic analysis of some Thripidae species based on sequence variation in the mtDNA-COⅠsegment

SHEN Deng-Rong1, 2**, SONG Wen-Fei3, YUAN Sheng-Yong1 , TIAN Xue-Jun1,HE Shao-Yu4, ZHANG Hong-Rui2***

[Abstract]    [Download]

17.Molecular cloning and sequence analysis of the odorant receptor gene OrCo in Lymantria dispar (European gypsy moth)

QIN Hao1, 2 ,YU Yan-Xue2**, MA Fei2 , ZHANG Jun-Hua2 , YE Bao-Hua1 , CHEN Nai-Zhong2

[Abstract]    [Download]

20.Development and fecundity of Chrysopa carneareared onAphis gossypii on transgenic Bt+CpTI cotton

DING Rui-Feng1 Maimaiti·Yasheng1, 2 YANG Han-Li3 LIU Jian1 WANG Dong-Mei1Akedan·Wuwaishi1** LI

[Abstract]    [Download]

21.The sensitivity of different larval instars of the beet armyworm Spodoptera exigua to insecticides and correlation with enzyme activity

WANG Ze-Hua** , SHI Bao-Cai, KANG Zong-Jiang , ZHU Liang,JIN Gui-Hua, WEI Shu-Jun***, GONG Ya-Jun***

[Abstract]    [Download]

22.Comparative studies on parasitism of achycrepoideus vindemmiae (Rondani) reared on housefly and fruit fly pupae

ZHOU He-Feng1 , ZHENG Jin-Tu2, ZHANG Tong-Xin2 , XU Yong-Jiang1,CHEN Zhong-Mei3 , DUAN Bi-Sheng3 ,HU Hao-Yuan3**

[Abstract]    [Download]

23.Influence of light intensity on the body colour of Prodenia litura (Fabricius) larvae based on computer visualization

LI Jin-Jie1 GONG Bi-Ya1, 2 WEN Yi-Chun1 PENG Yun-Peng1YANG Hong-Zhang1 WEN Li-Zhang1**

[Abstract]    [Download]

25.Effectiveness of three pesticides onMegabruchidius dorsalis (Fahraeus) (Coleoptera:Bruchinae)

LI You1** ,ZHANG Run-Zhi1, 2 , GUO Jian-Jun1*** ,QIN Meng3,ZHAO Shou-Qi3 , CHEN Xiao-Long3

[Abstract]    [Download]

26.Regularity of occurrence and efficacy of insecticides in controlling Persimmon ceroplastes japonicus

LI Yan-Qiong1** ,LI Cong-Ying2, SONG Bo-Peng1 WANG Yuan-Li1 LI Jia1 LI Yi-Bin1

[Abstract]    [Download]

28.Vertical distribution in the soil and population a in apple orchardsdynamics of Schizoneurella indic of Yunnan, China

ZHAO Xue-Qing1, LI Xiang-Yong1, CHEN Ai-Dong1** , LI Xun-Dong1 ,GONG Sheng-Xin2,YANG Yi-Juan2 ,SHI An-Xian2

[Abstract]    [Download]

29.Soil animal diversity and community structure of saline-alkali soil in sunflower fields in northern Ningxia

HE Qi1** ,YANG Gui-Jun2 , ZHANG Wen-Yin1, LAI Chang-Kai1 ,YIN Yan-Bo1***

[Abstract]    [Download]

30.Preliminary study of the reproductive biology of the gypsy moth Leucoma salicis (Linnaeus)

YANG Hu**, CHEN Chao, ZHAO He-Lan ,TANG Tong , LIU Xu-Ling , XIAO Hai-Jun*** ,XUE Fang-Sen

[Abstract]    [Download]

31.Potential distribution of two wheat pests, Agriphila aeneociliella and A. vulgivagella, in China

JI Ying-Chao1, 2 QIN Meng3 WU Li-Feng3 CHEN Xiao-Long3 ZHANG Run-Zhi1**

[Abstract]    [Download]

34.Monoclonal antibody——a powerful tool forquantitatively evaluating predatory function

YUAN Xin1 , ZHAO Wei-Chun2, CHENG Jia-An1, ZHU Zeng-Rong1**

[Abstract]    [Download]

35.Techniques for quantitative evaluation of predatory insects

ZHANG Gui-Fen1, 2 , Lü Zhi-Chuang1, 2, WAN Fang-Hao1, 2**

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology