Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2013年50卷第5期

1.Immune aspects of interactions between parasitoid wasps and hosts

LIN Zhe1 LI JianCheng2LU ZiYun2ZOU Zhen1

[Abstract]    [Download]

6.Morphological and biological characteristics of Heortia vitessoides

QIAO Hai-Li1, LU Peng-Fei2, CHEN Jun1*, XU Chang-Qing1, MA Wei-Si1, QIN Rong-Min3, LI Xiang-Ming3, CHENG Hui-Zhen1

[Abstract]    [Download]

7.The eclosion and reproduction of Trabala vishnou gigantina Yang (Lepidoptera: Lasiocampidae

LIU YongHua1,2**YAN XiongFei2ZHANG YiQiao1QI LianZhen3 LU PengFei1ZONG ShiXiang1LUO YouQing1*

[Abstract]    [Download]

8.Morphology of Cephalcia lariciphila and its cntrol strategies

Wang He, YU Guo-yue, Wei You-long,Tao Wan-qian

[Abstract]    [Download]

9.Formation of the gallery system of Cryphalus sp. in Ulmus pumila L.

WANG RongREN LiLiLIU ChunXingLUO YouQing**

[Abstract]    [Download]

12.The reproductive system and fecundity of the coconut leaf beetle, Brontispa

JIN Tao, JIN Qi’an, WEN Haibo, Linyu Ying, PENG Zhengqing

[Abstract]    [Download]

15.Bacterially mediated RNAi technology to study on molt-regulating transcription factor gene CiHR3 of sugarcane stem borer, Chilo infuscatellus

ZHANG YuLiang**HUANG QiXingZHANG ShuZhen***WANG JianHuaWU SuRanWANG JunGangLIU ZhiXin***

[Abstract]    [Download]

16.Cloning, sequence analysis and mRNA expression levels of the antennal carboxylesterase gene HaCXE6 from Helicoverpa armigera

JI JiChaoWANG LiShaZHAO ManLI WeiZhengYUAN GuoHuiLUO MeiHaoGUO XianRu

[Abstract]    [Download]

18.Molecular cloning, sequence analysis and expression in Escherichia coli of the Spodoptera frugiperda protein phosphatase 2A

HAO ShaoDong**YANG BaoDongWANG JinZhong***ZHANG ZhiYong***ZHANG MinZhaoZHENG LinQingSUN ShuLi

[Abstract]    [Download]

23.Use of ICELISA to detect Nosema perny

JIANG YiRen1,2WANG BoYang1SUN Ying1WANG Yong2SHI ShengLin1YANG RuiSheng1DUAN YuXi2**QIN Li1**

[Abstract]    [Download]

24.

[Abstract]    [Download]

25.

[Abstract]    [Download]

26.

[Abstract]    [Download]

34.Progress in the Breeding for Bombyx mori Resistant Variety to BmNPV

Ye MQ,Kuang ZS,Zhao XJ,Wu FQ,Li QR,Xiao Y,Luo GQ

[Abstract]    [Download]

35.RNAi technology and method in insects

TIAN HongGang1 LIU TongXian1 ZHANG WenQing2

[Abstract]    [Download]

36.Insect RNASeq data analysis pipeline

LIU JinDing1, 2ZHANG Zan1HUANG ShuiQing2LI Fei1

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology