Latest Cover

Online Office

Contact Us

Issue:ISSN 2095-1353
           CN 11-6020/Q
Director:Chinese Academy of Sciences
Sponsored by:Chinese Society of Entomological;institute of zoology, chinese academy of sciences;
Address:Chaoyang District No. 1 Beichen West Road, No. 5 hospital,Beijing City,100101, China
Tel:+86-10-64807137
Fax:+86-10-64807137
Email:entom@ioz.ac.cn

Home>Archive>2007年第1期

1.

[Abstract]    [Download]

2.

[Abstract]    [Download]

3.

`

[Abstract]    [Download]

4.

[Abstract]    [Download]

5.

[Abstract]    [Download]

6.

[Abstract]    [Download]

7.

[Abstract]    [Download]

8.

[Abstract]    [Download]

10.Honey bee workers are a model system to study organism behavioral changes

QU Ning 1; DENG Ai-Hua1; SUN Liang-Xian2; XU Jin-Sen1; WU Xue-Ji1

[Abstract]    [Download]

12.Advances of apicultural research fields in China

WU Jie;DIAO Qing-Yun;LI Ji-Lian;AN Jian-Dong;XIE Wen-Wen

[Abstract]    [Download]

14.Esterase gene amplification and mutation associated with insecticide resistance

QU Ming-Jing1,2; XU Xin-Jun3; HAN Zhao-Jun2; CHEN Mao-Hua2

[Abstract]    [Download]

15.Sex determination and physiological effect induced by Wolbachia on Trichogramma wasps

PAN Xue-Hong1,2;CHEN Ke-Wei1; LV Yan-Qing1; HE Yu-Rong1

[Abstract]    [Download]

16.Application of proteomics in entomology research

HUANG Zhi-Wei1,2; HUANG Yong-Ping2;DU Jia-Wei2

[Abstract]    [Download]

19.Field population dynamic and optimum control period of Melanaphis sacchari in Chaoyang region,Liaoning

LI Xue-Jun1;WANG Shu-Xian1;ZHENG Guo1;SUN Hui-Mi1;ZHANG Guang-Xue1,2

[Abstract]    [Download]

20.Comparison of hyperspectral characteristics in tobacco aphid damage

QIAO Hong-Bo1;JIANG Jin-Wei2;CHENG Deng-Fa1;CHEN Sheng-Li3;LIU Jian-An4;MA Ji-Sheng2

[Abstract]    [Download]

23.Bionomics of Altica fragariae

XUE Huai-Jun; WANG Shu-Yong; LI Wen-Zhu;ZHANG Xu-Zhong;YANG Xing-Ke

[Abstract]    [Download]

29.Environmental factors affecting sporulation and germination of Pandora nouryi

LI Wei1,3;WANG Xiu-Fang2;XUAN Wei-Jian3;WANG Hong-Tuo3;SHENG Cheng-Fa3

[Abstract]    [Download]

30.The female oviposition pattern and egg development of Eupolyphaga sinensis

JIN Tao1,2; WU Zhen-Ting1;TANG Qing-Feng1;WANG Xue-Lin1;WU Shang-Li3

[Abstract]    [Download]

31.Influence of leg regeneration on development of Eupolyphaga sinensis

TAN Liang-Fei;ZHU Fen;XIONG Qiang; ZHOU Xing-Miao; LEI Chao-Liang

[Abstract]    [Download]

32. Nutritional components of Chinolyda flagellicornis larvae

.HUANG Qiong1; ZHOU Zu-Ji1; ZHOU Ding-Gang2; Hu Jie3; YANG Wei1; YANG Chun-Ping1

[Abstract]    [Download]

33.The species diversity of Odonata in Lushan, Jiangxi

YU Wei-Yan1;LI Zhao-Hui1;HUANG Cheng2; CHEN Quan-Zhan1;ZHANG Wen-Guang1;ZHOUJun1;GUONa1; LI Xing-Zhi1

[Abstract]    [Download]

34.Bionomios and control of Ricania shantungensis

SHEN Qiang1;WANG Ju-Ying1;LIU Jian-Ding1;CHEN Yong-Fa 2; FAN Xiu-Hua 3; ZHU Yong-Quan4

[Abstract]    [Download]

38.Rapid analysis of polyamines in insects by high performance liquid chromatograpy

ZHANG Zhi-Chun;WANG Man-Qun; LI Hui;WANG Nan;LI Juan;ZHANG Guo-An

[Abstract]    [Download]

39.A new method for studying structure of alimentary canal in grasshopper

ZHANG Xiao-Min;LI Xiao-Ling;GUO Ya-Ping;MA En-Bo

[Abstract]    [Download]

42.

ZHAI Qi-Hui

[Abstract]    [Download]

News

Download

    Links

      CopyRight©2024 Chinese Journal of Aplied Entomology